In memoriam

Esa Peltola 29.6.1945–19.11.2023

Johanna RauhalaAnna LahtiPäivi Parikka

Psykiatrian erikoislääkäri ja isämme Esa Peltola kuoli marraskuussa Lahdessa, 78 vuoden iässä. Esa oli syntynyt vuonna 1945 Helsingissä.

Lääkäriksi hän opiskeli Helsingin yliopistossa ja erikoistui psykiatriaan. Esa teki merkittävän työuran psykoosi- ja skitsofreniapotilaiden hoidon ja kuntoutuksen palveluiden kehittäjänä valtakunnallisesti. Hän työskenteli Jorvin sairaalassa kuntoutuksen apulaisylilääkärinä ja johtajana kahdenkymmenen vuoden ajan. Tänä ajanjaksona psykiatrinen hoitojärjestelmä oli murroksessa, koska sairaalahoitoa purettiin ja tilalle luotiin avohoitoa.

Potilaiden siirtyessä kevyemmän hoidon piiriin tarvittiin uudenlaista hoidon ja kuntoutuksen suunnittelua, yksilöllisiä, oikea-aikaisia ja tarpeenmukaisia asumis- ja tukipalveluita, valmennusta työhön, opiskeluun sekä päivätoimintaa. Esalla oli syvällinen osaaminen ja ymmärrys siitä, miten vaikea mielenterveyden häiriö vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn.

Esan johtamalla psykiatrian kuntoutuksella oli laajasti toimintaa. Kuntoutuspoliklinikoiden ja kuntoutustyöryhmien lisäksi luotiin päiväosastotoimintaa, kuntoutuskotitoimintaa sekä pienkotitoimintaa portaina kohti itsenäistä asumista. Esa oli lääkärinä potilaita ja heidän omaisiaan syvästi kunnioittava ja arvostava. Johtoajatuksena oli, että myös psykoosi- ja skitsofreniapotilailla on oikeus työhön ja opiskeluun, kunhan siihen tarjotaan riittävästi tukea.

Esimiehenä, johtajana, työtoverina ja isänä Esa oli viisas, kuunteleva, laaja-alainen, kannustava, innostava ja moniammatillisuutta arvostava. Yhteistyö oli työryhmässä turvallista ja luottamuksellista, avointa ja saumatonta. Hän oli lääkäri, joka otti huomioon kaikki ammattiryhmät ja niiden roolin potilaan hoidossa.

Esa oli työssään taitava, vahva ja syvällinen kliininen osaaja ja taitava verkostoekspertti. Esa jäi eläkkeelle vuonna 2009. Esan tekemä työ ja kuntoutuksen periaatteet elävät edelleen – ne kulkevat työntekijöiden mukana eteenpäin.

Kirjoittajat

Johanna Rauhala

Anna Lahti

Päivi Parikka Kirjoittajat ovat tyttäriä ja työtoveri.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030