Jäsen

Eutanasiakanta pysyi ennallaan

Lääkäriliitto vastustaa jatkossakin eutanasian ja lääkäriavusteisen itsemurhan laillistamista.

Pekka Nykänen
Sami Perttilä
Valtuuskunta aloitti kokouksensa Lääkäritalolla Helsingissä aamulla kello 10. Henri Vasara ilmoittautumassa läsnäolijaksi.

Lääkäriliiton valtuuskunta teki torstaina iltapäivällä pari vuotta valmistellun päätöksen eutanasiasta.

Valtuuskunta päätti pitää kannan ennallaan. Liitto vastustaa eutanasian laillistamista ja sitä, että lääkärit ammattikuntana velvoitettaisiin tekemään toimenpiteitä, joiden ensisijaisena tarkoituksena on jouduttaa potilaan kuolemaa.

Päätös syntyi hallituksen esityksen mukaisesti.

Valtuutettu Juha Hänninen teki vastaehdotuksen, jonka mukaan Lääkäriliitolla ei olisi eutanasiaan myönteistä eikä kielteistä kantaa.

Valtuuskunta keskusteli aiheesta laajasti. Puheenvuoroja käytettiin lähes 30.

Valtaosa puhujista kannatti hallituksen pohjaesitystä. Puhujat nostivat esiin muun muassa sen, että kannan muuttaminen Hännisen ehdotuksen mukaiseksi tulkittaisiin eutanasialle myönteiseksi.

Korostettiin myös lääkärin roolia elämän suojelijana, ja sitä ettei asiaa pitäisi antaa ilman lääkäreiden näkemystä lainsäätäjien käsiin.

Osa näki kannan muuttamisen riskiksi potilasturvallisuudelle ja lääkärin oikeusturvalle. Arvioitiin, ettei terveydenhuoltojärjestelmällä olisi riittävästi edellytyksiä viedä eutanasiaa käytäntöön.

"Muokkaa keskustelua"

Hallituksen pohjaesityksen esitteli puheenjohtaja Niina Koivuviita .

Koivuviita kertoi päätöksen pohjaksi tuotuun taustamateriaaliin käytetyn paljon aikaa ja ajattelua. Esitys vastasi liiton eettisen neuttelukunnan näkemystä.

– Liitto on lääkärin etiikan vaalija, joten kannan eutanasiaan tulee olla selkeä, Koivuviita sanoi.

– Kansalaiset, media ja poliitikot odottavat sitä, ja se tulee muokkaamaan yhteiskunnallista keskustelua.

Vaikka asenteet eutanasiaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi, hallitus muistutti, että jäsenkyselyssä vain 13 prosenttia oli täysin samaa mieltä siitä, että olisi valmis sen itse tekemään. Lisäksi Norja ja Tanska ovat juuri käsitelleet eutanasiaa. Molemmat säilyttivät kannan kielteisenä.

Velvoittavuus vaikeaa

Käsittelyn aluksi Tampereen yliopiston professori Juho Lehto esitteli jäsenille suunnatun kyselytutkimuksen tuloksia.

Kysely tehtiin kesällä 2023. Vastauksia saatiin melkein 9 000. Laillistamista kannatti voimakkaasti sama osuus kuin vastusti. Kun mukaan otettiin osittain samaa mieltä olevat, enemmistö kannatti laillistamista.

Palliatiivisen erityispätevyyden lääkärit suhtautuivat laillistamiseen kriittisemmin kuin lääkärit keskimäärin.

Tutkijaryhmä oli seulonut läpi 6 500 vapaamuotoista tekstivastausta.

– Esiin nousi velvoittavuuden vastustaminen riippumatta eutanasiakannasta. Tärkeäksi nähtiin myös, että päätöksen tekisi usea lääkäri yhdessä ja että asiaan saataisiin koulutusta, Lehto kertoi.

Laaja selvitys

Valtuuskunta käsitteli eutanasiaa edellisen kerran keväällä 2022. Kanta pysyi silloin ennallaan. Sitä päätettiin kuitenkin käsitellä uudelleen keväällä 2024 huolellisen valmistelun pohjalta.

Valmisteluun kuului kyselyn lisäksi laaja selvitys eutanasiasta ihmisoikeuksien, yhteiskuntaetiikan ja lääkärin etiikan näkökulmista. Perusteluja ja vasta-argumentteja selvitettiin laajasti, samoin muiden maiden lainsäädäntöjä. Valtuuskunta sai eteensä myös uhkia ja mahdollisuuksia listaavan swot-analyysin.

Osa valtuutetuista kertoi keskustelussa materiaalin avanneen silmiä ja auttaneen kannan muodostamisessa.

Kirjoittaja

Pekka Nykänen


Faktat

 

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030