Jäsen

Historiallinen muutos palkkausjärjestelmään

Uusi uraporrasjärjestelmä korvaa tehtäväkohtaiset palkat.

Sari Kosonen
Adobe / AOP

Lääkärisopimuksen uusi uraporrasjärjestelmä korvaa tehtävien vaativuuden arviointiin perustuvan järjestelmän eli tehtäväkohtaiset palkat. Nimike ei enää ratkaise palkkaa.

– Muutos on historiallinen. Näin suurta rakenteellista uudistusta Lääkärisopimuksen palkkausjärjestelmään ei ole tehty pariin kymmeneen vuoteen. Erityistä on sekin, että muutos tehtiin kesken voimassa olevan sopimuskauden, kertoo Lääkäriliiton neuvottelujohtaja Laura Lindholm .

Sote-uudistuksen myötä työnantajia on entistä vähemmän, mikä helpottaa valtakunnallisen muutoksen läpiviemistä. Lääkärisopimuksen soveltamisala kattaa hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät. Sopimusta sovelletaan myös Helsingin kaupungissa.

Tavoitteena oikeudenmukaisuus

Lääkäriliitto ja Hammaslääkäriliitto kävivät neuvotteluja uudesta järjestelmästä KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien kanssa usean vuoden.

Mikko Kakela
Uusi palkkausjärjestelmä on pitkäjänteisen työn tulosta, kertoo Lääkäriliiton neuvottelujohtaja Laura Lindholm.

– Palkkausjärjestelmän uudistamisen tarpeesta keskusteltiin pitkään. Tavoitteena oli, että uran eri vaiheissa olevia lääkäreitä ja hammaslääkäreitä palkitaan oikeudenmukaisesti, Lindholm kertoo.

– Taustalla on ajatus, että myös kokeneita kliinikoita pitää palkita, kun osaaminen lisääntyy. Aiemmin palkka nousi lähinnä vain johtajapestien saamisen kautta.

Sopimuksessa on nyt määritelty uraportaat, joiden soveltaminen määräytyy osaamisen ja vastuun perusteella. Palkka muuttuu portaittain koulutuksen ja uran vaiheiden myötä.

Osaamisella tarkoitetaan tehtävän edellyttämää tutkintoa tai koulutusta, työuralla hankittuja keskeisiä tietoja ja taitoja sekä ammatillisen osaamisen kehittämistä ja ylläpitoa eli esimerkiksi täydennyskoulutusta.

Vastuulla tarkoitetaan esimerkiksi vastuuta potilaista, suunnittelu-, kehitys- ja tulosvastuuta tai työnjohtovastuuta.

Lääkärisopimuksen liitteissä on jokaiselle portaalle kuvaus, jolla on pyritty kuvaamaan kyseisen portaan tyypillistä tehtävää. Kuvaus ei ole tyhjentävä.

Paikallisesti voidaan sopia lisäportaita. Paikallinen sopiminen edellyttää kuitenkin KT:n ja Lääkäriliiton antamaa etukäteistä hyväksyntää.

Lue myös

Siirtymäaikaa vuoden loppuun

Uraporrasjärjestelmään siirtymiseen on aikaa 31.12.2023 asti. Järjestelmän käyttöönottoa edeltävät paikalliset neuvottelut.

– Luottamusmiehille syksy on työteliäs, kun jokaikisen kollegoiden tehtävät ja toimenkuvat on sijoitettava uusille uraportaille työnantajan kanssa neuvotellen, Lindholm sanoo.

Rutistus on iso ja vaatii paikallisilta neuvottelijoilta hyvää yhteistyötä. Tavoitteena on, että päästään yksimielisiin ratkaisuihin. KT, Lääkäriliitto ja Hammaslääkäriliitto antavat tarvittaessa tukea paikallisille toimijoille mahdollisissa ongelmatilanteissa ja linjanvedoissa.

Lisätietoa uudesta palkkausjärjestelmästä löytyy liiton verkkosivuilta www.laakariliitto.fi > Lääkärisopimus.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030