In memoriam

Ilkka Vuori 29.12.1937–21.10.2022

Seppo MiilunpaloHelka UrponenPekka Oja

UKK-instituutin ensimmäinen johtaja, professori Martti Ilkka Vuori kuoli nopeasti edenneen sairauden seurauksena 84-vuotiaana 21. lokakuuta Tampereella. Hän syntyi Kauhajoella 29.12.1937.

Ilkka opiskeli Turussa ja väitteli vuonna 1972 laturetkihiihdon sydämelle aiheuttamasta kuormituksesta. Hän erikoistui kliiniseen fysiologiaan ja liikuntalääketieteeseen. Uransa aikana hän toimi mm. Kelan kuntoutustutkimuskeskuksen tutkimusjohtajana ja kansanterveystieteen professorina Jyväskylän ja Turun yliopistoissa sekä vierailevana professorina Stanfordin yliopistossa USA:ssa.

Kun Urho Kaleva Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö perusti UKK-instituutin vuonna 1980, kutsuttiin Ilkka Vuori tutkimuslaitoksen johtajaksi, jota tointa hän hoiti noin 20 vuotta. Ilkan johtamana UKK-instituutista kehittyi kansainvälisesti arvostettu terveyden edistämisen ja liikunnan tutkimus- ja asiantuntijalaitos. Ilkalla oli lukuisia kansainvälisiä asiantuntijatehtäviä, ja hän toimi lukuisissa kotimaisissa järjestöissä: Liikuntatieteellinen Seura, Suomen Latu, Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto, Suomen Saunaseura, Suomen Liikunta ja Urheilu, Suomen Urheilulääkäriyhdistys ja Voimaa Vanhuuteen -ohjelma. Ilkka oli terveysliikunnan pioneeri, jonka käyttöönottama termi ”Health Enhancing Physical Activity” (HEPA) juurtui paitsi tieteellisiin raportteihin, niin kuvasi häntä itseään säännöllisenä sauvakävelyn ja hiihdon harrastajana.

Lue myös

Ilkka oli johtajana idearikas ja innovoiva, hän osasi delegoida ja tukea tutkijoita ja hän luotti monitieteisten tutkijatiimien voimaan. Palaverit päättyivät usein Ilkan hyväntuuliseen kehotukseen ”työniloa”. Tässä on selitystä sille, että hänen aikanaan instituutissa valmistui noin 30 väitöskirjaa. Ilkka oli ahkera kirjoittaja itsekin, sillä hän julkaisi joko itse tai tutkijaryhmien kanssa, noin 400 tieteellistä artikkelia. Hän kirjoitti ja toimitti useita oppikirjoja, kirjoitti ammattilehtiin ja suurelle yleisölle. Ilkka jatkoi emeritusvuosinaan kirjoittamista ja vielä vuonna 2021 julkaisi raportin Voimaa vanhuuteen ohjelmasta. Hän koki kirjoittamisen erityisen palkitsevana.

Puolison ja tyttärien perheineen ohella Ilkkaa jäi kaipaamaan joukko ystäviä ja työtovereita.

Kirjoittajat

Seppo Miilunpalo

Helka Urponen

Pekka Oja

Kirjoittajat ovat Ilkka Vuoren ystäviä ja pitkäaikaisia työtovereita

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030