Jäsen

Jo reippaasti yli 3000 lääkäriä on suorittanut erityispätevyyden

Erityispätevyys täydentää erikoislääkärikoulutusta ja tukee ammatillista kehittymistä.

Sari Kosonen
Adobe/AOP

Lääkäriliiton erityispätevyysjärjestelmä perustettiin vuonna 1993 tukemaan jäsenistön täydennyskoulutusta ja ammatillista kehittymistä. Se täydentää erikoislääkärikoulutusta ja yliopistojen erikoislääkärien lisäkoulutusjärjestelmää.

Järjestelmään kuuluu tällä hetkellä 33 ohjelmaa. Suurin osa erityispätevyyksistä on monialaisia. Niitä on mahdollisuus suorittaa monen erikoislääkäritutkinnon pohjalta, ja osaa perustutkinnonkin pohjalta.

– Marraskuuhun mennessä erityispätevyyden oli suorittanut yhteensä 3337 lääkäriä. Lääkärikouluttajan erityispätevyys on nyt rakettimaisesti nousussa, ja on mennyt suosiossa ohi jo aiemman ykkösen eli kuntoutuksen, kertoo Lääkäriliiton koulutusasiantuntija Ulla Anttila.

Muita suosittuja erityispätevyyksiä ovat muun muassa palliatiivinen lääketiede, päihdelääketiede ja terveydenhuollon tietotekniikka. Jotkut lääkärit ovat suorittaneet useita erityispätevyyksiä.

Muutamia järjestelmässä aiemmin olleita ohjelmia, kuten ensihoitolääketiede ja lasten reumatologia, on lakkautettu. Syynä ei kuitenkaan ole ollut suosion puute, vaan ne on siirretty tiedekuntien lisäkoulutusohjelmiksi.

Yhdistykset avainasemassa

Liitto voi perustaa erityispätevyysohjelman erikoislääkäriyhdistyksen tai muun lääkäriyhteisön esityksestä. Ohjelmien käytännön toteutuksesta huolehtivat lääkäriyhdistykset. Järjestelmää valvoo ja koordinoi Lääkäriliitto.

– Erikoislääkäriyhdistykset ovat keskeisiä ohjelmien suunnittelemisessa ja toteuttamisessa. Liitto tarjoaa koulutukselle alustan, Anttila toteaa.

– Jos yhdistys ei toimi, erityispätevyysohjelma ei toimi. On kaiken a ja o, että monet yhdistykset ovat sydämellään mukana tässä, hän kiittelee.

Ohjelmat ovat tavoitteiltaan ja sisällöiltään erilaisia. Ne sisältävät teoriaa, kurssimuotoista koulutusta ja käytännön palvelua. Joihinkin ohjelmiin kuuluu myös tenttejä, joita voi suorittaa tiettyinä tenttipäivinä neljää kertaa vuodessa.

Lue myös

Hyötyä lääkärille ja alalle

Erityispätevyys ei ole minkään viran saamisen edellytyksenä. Se on kuitenkin lisäansio.

– Erityispätevyydestä voi olla hyötyä työnhaussa. Useimmat työnantajat huomioivat sen myös palkassa, Anttila sanoo.

Erityispätevyydestä on hyötyä kliinisessä työssä. Monet erityispätevyysohjelmista ovat myös yhteiskunnallisesti merkittäviä. Esimerkkinä tästä Anttila mainitsee terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyyden: on keskeistä, että lääkärit ovat mukana vaikkapa potilastietojärjestelmien kehittämisessä.

Hän myös toivoo, että mahdollisimman monet erityispätevyyden suorittaneet pysyisivät mukana alansa kehittämisessä. Lääkärikouluttajista on tulevaisuudessa kova pula.

Lisätietoa erityispätevyyksistä löydät Lääkäriliiton verkkosivuilta.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030