In memoriam

Johan Edgren 31.12.1936–29.4.2022

Kaj TallrothEva Edgren

Professor Johan Edgren avled i en ålder av 85 år i sviterna efter en långsamt framskridande muskelsjukdom. Trots sjukdomen behöll han sin vänlighet, omtänksamhet och sociala natur ända till sin bortgång.

Efter studentexamen inledde han medicinska studier vid Helsingfors universitet och avlade medicine licentiatexamen 1962. Han doktorerade med en avhandling om strålningscytogenetiska problem.

Efter att ha avlagt specialistexamen i röntgenologi innehade han avdelningsöverläkartjänsten vid HUCS röntgen II, vid HUCS IV medicinska kliniken, vid Kirurgiska sjukhuset och vid HUCS avdelningen för angiologi till sin pensionering 2000. Johans huvudintresse var interventionell och angiologisk röntgendiagnostik. Han utvecklade bl.a. den radiologiska diagnostiken av njurtransplantat. Professorskompetens erhöll han vid HU och professorstitel tilldelades han 1998.

Vid sidan av sina huvudtjänster inom HUCS verkade Johan som konsulterande radiolog vid Östra Nylands sjukhus och ansvarig läkare för röntgenavdelningen vid Eira sjukhus. Därtill innehade han förtroendeposter som överläkare, vd och styrelseordförande på Eira sjukhus. Hans ekonomiska sakkunskap var en värdefull resurs i flera stiftelser som stödjer medicinsk forskning.

Lue myös

Johan var medlem och styrelsemedlem i ett flertal såväl finländska som nordiska radiologiska föreningar. Tack vare sina insikter i strålningsgenetiska frågor blev han vald till medlem i Social- och hälsovårdsministeriets strålskyddskommission. Som erkänsla för sina insatser blev Johan kallad till hedersledamot i Finska Läkaresällskapet och Nordisk förening för medicinsk radiologi. Han förlänades FLS-styrelsens pris, Radiologföreningen i Finlands bronsmedalj, HUCS förtjänsttecken i guld och RVR RI

Naturen var ett av Johans stora intressen och han var en ivrig fiskare. Det fanns alltid tid för umgänge med släkt och vänner kring god mat och dryck. Alltsedan studietiden sjöng Johan i manskörer genom vilka han knöt livslånga vänskapsband. Johan och hustrun Elisabeth var ett oskiljaktigt par i drygt 65 år. Nu sörjs Johan av tre barn med familjer och saknas av en stor vänkrets.

Kirjoittajat

Kaj Tallroth kollega och vän

Eva Edgren dotter

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030