In memoriam

Kristian Läksy 5.3.1953–10.10.2022

Sami RäsänenJorma Kiuttu

Psykiatri Kristian Läksy kuoli 10.10.2022 pitkäaikaiseen sairauteen. Hän syntyi 1953. Jo nuorena häntä kiinnosti maailma ja sen ilmiöt, minkä johdosta hän hakeutui opiskelemaan lääketiedettä Länsi-Saksaan Frankfurt am Mainiin.

Valmistuttuaan hän työskenteli terveyskeskuksissa ja sairaaloissa huomaten somaattisessa hoidossa olevien potilaiden kaipaavan kokonaistilanteensa ymmärtämistä. Psykiatriksi valmistumisensa jälkeen hän työskenteli Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

Vuonna 1995 valmistui väitöskirja psykiatrisesta työkyvyn arvioinnista. Tutkimuksensa myötä hän kehitti mallin psykiatriseen moniammatilliseen työkyvyn arviointiin, joka toimii Suomessa edelleen eräänlaisena ”golden standardina”. Hän on myös vaikuttanut merkittävästi diagnostisiin käytäntöihin kouluttaen laajasti ammattihenkilöitä diagnostisten menetelmien käyttöön.

Läksy pätevöityi hallinnon, yleissairaalapsykiatrian ja vakuutuslääketieteen alueilla. Monipuolisen osaamisensa myötä hän työskenteli menestyksekkäästi esimies- ja johtotehtävissä. Tärkeää oli kehittää yleissairaalapsykiatriaa, unohtamatta neuropsykiatriaa. Esimiehenä Kristian mahdollisti työskentelyilmapiirin, missä taustatuki oli turvattu. Potilaat tai työntekijät eivät koskaan muuttuneet numeroiksi. Vuonna 2011 Kristian Läksy siirtyi päätoimiseksi Kelan asiantuntijalääkäriksi saaden keskittyä vakuutuspsykiatrisiin ja diagnostisiin kysymyksiin arvojansa vastaavassa työpaikassa.

Lue myös

Läksy toimi asiantuntijana Valvirassa, Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa, lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan jäsenenä sekä Oulun yliopiston psykoterapiakoulutuksen johtokunnan jäsenenä. Hänet valittiin myös Lääkäriliiton valtuuskuntaan. Psykiatriyhdistyksessä hän oli aktiivinen toimija ja Vakuutuspsykiatrian jaoksen perustaja. Taitavana kliinikkona ja monipuolisena psykiatrian kehittäjänä Kristian Läksy sai vuonna 2020 arvostetun Christian Sibelius -palkinnon.

”Työnarkomaniaa” tasapainottivat kirjallisuuden ja elokuvien lisäksi Kristianille erityisen rakas rockmusiikki sekä taiteen kerääminen. Kulinaristin illallisista viimeiseksi jäivät rapukauden päättäjäiset perheen ja ystävien ympäröimänä.

Kirjoittajat

Sami Räsänen

Jorma Kiuttu

Kirjoittajat ovat kollegoita ja ystäviä vuosien ajalta.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030