Jäsen

Lääkäri 2023 -tutkimus on alkamassa

Verkkokysely lähetetään joka toiselle alle 70-vuotiaalle lääkärille.

Sari Kosonen
Päivi Saarentaus

Tutkimus on osa viiden vuoden välein toistettavaa poikkileikkaustutkimusten sarjaa, joka alkoi Nuori lääkäri 88 -tutkimuksesta. Viimeisin osatutkimus oli Lääkäri 2018.

Tutkimussarjassa on selvitetty suomalaisten lääkärien elämäntilannetta, arvoja, ammatti-identiteettiä, koulutusta ja urakehitystä sekä näissä tapahtuneita muutoksia. Valtaosa kysymyksistä on pysynyt samoina, mutta mukaan on otettu aina lisäksi joitain ajankohtaisia aiheita.

Tutkimuksista on julkaistu raportit sosiaali- ja terveysministeriön julkaisusarjassa. Aineistoja on käytetty myös väitöskirjatutkimuksissa, ja niistä on julkaistu lukuisia tieteellisiä artikkeleita ja opinnäytetöitä.

Tutkimus toteutetaan Lääkäriliiton ja kaikkien lääketieteellisen tiedekuntien yhteistyönä. Tutkimusaineisto kerätään aiempaan tapaan sähköisesti, mutta vastaaminen paperiseen lomakkeeseen on myös mahdollista.

Lue myös

Tutkimuksen perusjoukon muodostavat alle 70-vuotiaat Suomessa asuvat lääkärit. Perusjoukosta poimitaan 50 prosentin satunnaisotos. Vertailtavuus aikaisempiin aineistoihin säilytetään.

Lääkäri 2023 -tutkimus tuottaa täydentävää ja ennakoivaa tietoa päättäjien käyttöön. Tutkittua tietoa tarvitaan muun muassa hyvinvointialueiden perustamisen ja erikoislääkärikoulutuksen uudistamisen vaikutuksien arvioimiseksi.

Jos saat kutsun kyselyyn, vastaathan. Kutsut lähetetään huhtikuussa viikolla 14.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030