Jäsen

Lääkäriliitto jälleen mitalipallille

Liitto on Suomen toiseksi arvostetuin ammattiliitto.

Sari Kosonen
Sari Kosonen

Lääkäriliitto on suomalaisten toiseksi eniten arvostama ammattiliitto vuonna 2023, kun vertailtiin eri ammattiliittojen kokonaismielikuvia. Viimeksi liitto oli ykkösenä.

Tiedot selviävät Taloustutkimus Oy:n tutkimuksesta, jossa kysyttiin kansalaisten näkemyksiä ja mielikuvia 24 ammattiliitosta. Parhaaksi vastaajat arvioivat tällä kertaa Hammaslääkäriliiton.

Tutkimuksessa ammattiliittojen kokonaismielikuvaa ja yleistä arvostusta mitattiin kouluarvosana-asteikolla neljästä kymmeneen. Annetuista arvosanoista laskettiin liittokohtaiset keskiarvot, joista Hammaslääkäriliiton arvosana 7,66 oli korkein. Lääkäriliiton arvosana oli aavistuksen verran heikompi eli 7,64.

Lue myös

Lääkäriliiton vahvuuksina vastaajat pitivät erityisesti työaikojen ja -olojen valvontaa sekä kyvykkyyttä neuvotella työ- ja virkaehtosopimuksista.

Ammattiliittojen mainetutkimus toteutetaan joka toinen vuosi. Vuoden 2023 tiedonkeruu tehtiin tammikuussa. Tutkimus toteutettiin internet-paneelitutkimuksena, jossa vastaajina oli 15–79-vuotiaita eri puolilta Suomea Ahvenanmaata lukuun ottamatta, yhteensä 3 003 vastaajaa.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030