Jäsen

Lääkäriliitto: Palkankorotukset on maksettava sovitusti verrokkialojen mukaan

Liitto edellyttää, että neuvottelut tämän ja ensi vuoden palkankorotuksista on aloitettava viipymättä.

Sari Kosonen

Adobe/AOP

Kuntien ja hyvinvointialueiden palkansaajia edustavat neuvottelujärjestöt Juko ja Jau sopivat Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa viime vuoden kesäkuussa palkkaratkaisun, joka sitoo tulevat korotukset teollisuuden korotuksiin. Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö on yksi Jukon jäsenyhdistyksistä.

Palkkaratkaisussa sovittiin, että jos teknologiateollisuudessa, kemianteollisuudessa ja kuljetusalalla saadaan suuremmat palkankorotukset, keskimääräinen erotus huomioidaan kaikissa kunta- ja hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimuksissa, siis myös Lääkärisopimuksessa.

Ratkaisuun on kirjattu: jos verrokkialojen sopimusratkaisujen kustannusvaikutukset ylittävät tälle ja ensi vuodelle jo sovitut 1,9 prosentin korotukset, lisätään ylimenevästä osuudesta yleiskorotuksiin 70 prosenttia ja 30 prosenttia sovitaan paikallisesti.

Lue myös

Verrokkialoista teknologiateollisuudessa ja kemianteollisuudessa on jo hyväksytty uudet työehtosopimukset, joissa näin on käynyt. Neuvottelujen aloittaminen kunta- ja hyvinvointialueiden palkantarkistuksista on siis ajankohtaista, Juko ja Jau toteavat.

– Sovitusta verrokkialakytköksestä on pidettävä kiinni, Lääkäriliiton neuvottelujohtaja Laura Lindholm painottaa.

– Työrauha myytiin pitkäksi aikaa juuri siksi, että palkkaratkaisu on sidottu teollisuuden korotuksiin. Neuvottelut siitä, miten ja milloin verrokkialojen sopimukset heijastetaan Lääkärisopimukseen ja muihin kunta-alan sopimuksiin, on aloitettava viipymättä.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030