Jäsen

Lääkäriliittojen neuvottelujärjestön tulkinta voitti työtuomioistuimessa

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n vahvistettiin menetelleen lääkärien ja hammaslääkärien työehtoja koskevan talokohtaisen työehtosopimuksen vastaisesti.

Sari Kosonen
Adobe/AOP

Kiistassa oli kyse Mehiläinen Länsi-Pohjaa sitovan työehtosopimuksen mukaisen kertaerän maksamisesta. Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö (LNJ) katsoi yhtiön menetelleen sitä velvoittavan työehtosopimuksen vastaisesti jättäessään maksamatta työntekijöille Lääkärisopimuksen mukaisen kertaerän tammikuussa 2019.

– Lääkärien osalta on erittäin harvinaista, että työ- tai virkaehtosopimuksen tulkinnoista aiheutuvat kiistat menevät työtuomioistuimeen saakka. Yleensä asiat saadaan sovittua aikaisemmassa vaiheessa neuvotellen, kertoo Lääkäriliiton lakimies Heli Hartman-Mattila .

Liikkeen luovutuksen säännöt velvoittavat

Neljä kuntaa ulkoisti terveydenhuoltopalvelujaan Mehiläinen Länsi-Pohjalle joulukuussa 2017. Työntekijät siirtyivät liikkeen luovutuksen periaatteilla uuteen yhtiöön.

– LNJ:llä ja Mehiläinen Länsi-Pohjalla on talokohtainen työehtosopimus, jonka perustana on Lääkärisopimus. Liikkeen luovutus kunnilta yksityiselle tapahtui kesken sopimuskauden, joten Lääkärisopimuksen mukaiset ehdot pätivät kauden loppuun saakka. Tähän sisältyi myös kertaerän maksaminen, mutta yhtiö ei noudattanut tätä, Hartman-Mattila toteaa.

Lääkärisopimusta noudatetaan sekä liikkeen luovutuksen yhteydessä yhtiöön ns. vanhoina työntekijöinä siirtyneisiin että uusille työntekijöille, jotka ovat valinneet työsuhteen ehtojensa määräytyvän talokohtaisen työehtosopimuksen mukaan.

Lue myös

Liikkeen luovutuksen säännöstö on EU-tasoista. Sääntöjen tarkoituksena on nimenomaan työntekijöiden suojaaminen muutostilanteissa, ja niitä on noudatettava.

– Työehtosopimuksen näkökulmasta olennaista oli saada ratkaisu sen määräysten velvoittavuudelle. Asian ratkaisu venyi useista syistä. LNJ pyrki saamaan asiaan sovinnollista ratkaisua. Sitä ei kuitenkaan saatu, joten asia piti saattaa työtuomioistuimen päätettäväksi. Oikeusprosessi oli kyllä mielenkiintoinen, ja näin asiamiehen näkökulmasta haastava avattava sopimusjärjestelmän mutkikkuuden vuoksi. Olemme kuitenkin tyytyväisiä siihen, että LNJ:n tulkinta voitti, Hartman-Mattila sanoo. 

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030