Jäsen

Lääkärimäärä puhututti valtuuskuntaa

Tammikuinen linjanmuutos nostatti puheenvuoroja puolesta ja vastaan.

Pekka Nykänen
Mikko Käkelä
Valtuuskunta kokoontui Lääkäritalossa Helsingissä. Etualalla valtuuskunnan jäsen Suvi Lähdeoja.

Lääkäriliiton valtuuskunta piti perjantaina sääntömääräisen kevätkokouksensa Lääkäritalolla Helsingissä.

Kokous keskusteli pitkään linjauksesta, jonka mukaan liitto ei vastusta lääkärien koulutusmäärän lisäämistä jos sosiaali- ja terveysministeriön poikkihallinnollinen selvitystyö sitä ehdottaa ja koulutuksen resurssit varmistetaan.

Linjauksen nosti esiin puheenjohtaja Niina Koivuviita viime vuotta koskeneessa katsauksessaan.

Koivuviidan mukaan linjaus perustui hallituksen laajaan keskusteluun. Päätös oli yksimielinen.

– Ministeriön työryhmältä oli tulossa raportti, ja ministeri Krista Kiuru kertoi tapaamisessamme aikovansa nostaa lääkärimäärän julkiseen keskusteluun. Hallitus halusi ottaa kantaa proaktiivisesti, Koivuviita kertoi.

Linjanmuutoksen viestintä ei kuitenkaan kaikin puolin onnistunut, Koivuviita arvioi.

Mielipiteet jakautuivat

Osassa valtuuskunnan puheenvuoroissa lääkäreitä nähtiin olevan riittävästi, kunhan he voisivat keskittyä lääkärin töihin.

Toiset puolustivat hallituksen linjausta ja pitivät sitä onnistuneena.

Osassa puheenvuoroja arvosteltiin päätöksen prosessia. Linjauksen todettiin kuitenkin kuuluneen hallituksen päätäntävaltaan.

Valtuuskunta näki tärkeäksi jatkaa koulutuksen kehittämistä hallituksen linjauksen pohjalta. Kanta voidaan tilanteiden muuttuessa harkita uudelleen. Samalla varmistetaan, että jäsenistön ja valtuuskunnan äänet kuuluvat päätöksenteossa.

Lue myös

Valtuuskunnalle oli tehty aloite siitä, että Lääkäriliitto laatisi suosituksen kliinisen opetuksen resursseista. Suositus tehtäisiin yhdessä koulutuksen muiden sidosryhmien kanssa.

Liiton professiovaliokunta ja toimisto lähtevät edistämään aloitteessa esitettyjä teemoja yhdessä tiedekuntien kanssa.

Aloite oikeusturvavakuutuksen korvausmääristä siirtyi seuraavaan kokoukseen.

Kaartisesta varapuheenjohtaja

Liiton uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Sara Kaartinen.

Nykyisistä varapuheenjohtajista Marie Måsabacka oli anonut eroa.

Varapuheenjohtajia on kaksi, toisena jatkaa Jaana Puhakka.

Kirjoittaja

Pekka Nykänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030