Jäsen

Lääkärisopimukseen uusi palkkausjärjestelmä

Uraporrasjärjestelmässä palkka muuttuu portaittain muun muassa koulutuksen, tehtäväsisällön ja uran vaiheiden myötä.

Hanna Kauppinen
Adobe/AOP

Lääkäriliiton hallitus on hyväksynyt neuvotellut muutokset Lääkärisopimuksen palkkausjärjestelmään. Uraporrasjärjestelmä korvaa aiemman työnantajakohtaisen tehtävien vaativuuteen perustuneen järjestelmän. Määräykset tulevat voimaan takautuvasti 1. kesäkuuta.

Uudessa palkkausjärjestelmässä Lääkärisopimuksessa on määritelty portaat, joiden soveltaminen määräytyy tehtävän edellyttämän osaamisen ja vastuun perusteella. Uraporrasjärjestelmässä palkka muuttuu portaittain muun muassa koulutuksen, tehtäväsisällön ja uran vaiheiden myötä.

Kussakin Lääkärisopimuksen liitteessä 1–4 on oma portaikkonsa, joista jokaisessa on kolme lohkoa: yhtenä opiskelijat, lääkärit ja erikoistumassa olevat lääkärit, toisena erikoislääkärit ja kolmantena johtamistyötä tekevät.

Osa Lääkärisopimuksen piirin kuuluvista voi olla myös uraporrasjärjestelmän ulkopuolisia tai kokonaispalkkaisia.

Uutena palkkaelementtinä sopimukseen on tuotu tehtävälisä, jolla tarkoitetaan erillistä korvausta sellaisesta tehtävästä, jota ei ole huomioitu uraporraspalkkaa määriteltäessä. Lääkärisopimuksen palkkaliitteissä on erikseen määritelty, milloin tehtävälisä on velvoittava.

Paikallinen käyttöönotto syksyn aikana

Uraporrasjärjestelmän paikallinen käyttöönotto ja neuvottelut lääkärien sijoittamisesta uraportaille tapahtuvat paikallisesti syksyn 2023 aikana yhteistyössä työnantajan ja luottamusmiesten kesken. Siirtymäkausi on 31. joulukuuta saakka. Uraporrasjärjestelmän käyttöönotto ei lähtökohtaisesti muuta maksussa olevia palkkaeuroja, mutta palkkauksen eri osat muuttavat muotoaan.

Nyt sovittu ratkaisu pitää sisällään myös Kunta- ja hyvinvointialan kehittämisohjelmassa olevan paikallisen erän (1,2 prosenttia) käytön osittain (0,8 prosenttia) keskitetysti. Keskitetty erä kohdennetaan erikoistuville lääkäreille.

Loppuosa jaetaan paikallisena eränä, jota koskevat paikalliset neuvottelut käydään paikallisen aikataulun mukaan, kuitenkin mahdollisimman nopeasti.

Lue myös

"Uudistus on syntynyt useiden vuosien työn seurauksena"

Lääkäriliiton hallituksen puheenjohtajan Niina Koivuviidan mukaan lääkärisopimus on ensimmäinen hyvinvointialueiden sopimus, jossa palkkausjärjestelmää on uudistettu ja ajantasaistettu.

– Vaikka työehtosopimusten kokonaisuuksista neuvotellaan tietyissä rytmeissä, työnantajapuoli ja Lääkäriliitto tekevät jatkossakin yhteistä kehittämistyötä myös sopimuskausien aikana. Tämä uudistus on syntynyt useiden vuosien työn seurauksena ja huomioi entistä paremmin lääkärien pitkät työurat ja palkkauksen kehittämisen uran aikana tavoilla, jotka heijastavat muun muassa osaamisen ja vastuun kasvamista ja työnteon uusia muotoja, Koivuviita toteaa

Tarkempia tietoja palkkausjärjestelmästä annetaan elokuussa, kun yleiskirje siitä on valmistunut. Tässä yhteydessä myös sopimuksen tekstit tulevat verkkosivuille. Neuvottelut palkkausjärjestelmän uudistamisesta muilta osin jatkuvat syksyllä.

Kirjoittaja

Hanna Kauppinen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030