Jäsen

Lääkärisopimuksen keskitetyn erän kohdentamisesta sovittiin

Palkankorotuksia on tulossa helmikuun alussa.

Sari Kosonen
Adobe / AOP

Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö LNJ ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ovat päässeet neuvottelutulokseen Lääkärisopimuksen keskitetyn erän (0,4 prosenttia) kohdentamisesta.

Juko ja KT:n hallitus ovat vahvistaneet neuvottelutuloksen. Muutokset tulevat voimaan 1.2.2024 alkaen.

Erikoissairaanhoidon lääkäreiden osalta sovittiin, että keskitetty erä jaetaan paikallisten neuvottelujen perusteella ja kohdennetaan kliinistä työtä tekeville erikoislääkäreille (uraporrasjärjestelmän portaat 2A–2C).

Perusterveydenhuollon osalta erä käytetään suoritekorvausjärjestelmässä olevien lääkärien palkallisten poissaolojen (kuten sairauslomat ja vuosilomat) huomioimiseen poissaolojen palkkaa laskettaessa.

Tämän lisäksi keskitettyä erää käytettiin suoritekompensaatioon. Kun lääkäri siirtyy työhön, jossa suoritteita syntyy vähemmän (kuten koulutus- ja ohjaustehtävät), tämä kompensoidaan hänelle entistä paremmin.

Vuodeosastoilla toimiville lääkäreille, jotka eivät ole suoritekorvausjärjestelmän piirissä, palkkauksen tasavertaisuudesta huolehditaan jatkossa erillisellä tehtävälisällä. Myös perusterveydenhuollon lääkäreille jäi 0,15 % kohdennettavaksi paikallisesti kliinistä työtä tekeville erikoislääkäreille.

– Olemme tyytyväisiä neuvoteltuun ratkaisuun. Se tukee uuden uraporrasjärjestelmän toimeenpanoa ja antaa paremmat valmiudet suoritekorvausjärjestelmän käyttöönottoon, sanoo Lääkäriliiton puheenjohtaja Niina Koivuviita .

Lisätietoa keskitetyn erän jakamisesta on KT:n yleiskirjeessä .

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030