Jäsen

Lähes 1200 suomalaista opiskelee lääketiedettä ulkomailla

Eniten opiskelijoita on Baltiassa ja Ruotsissa, mutta Romanian ja Bulgarian suosio opiskelumaana on kasvanut viime vuosina.

Sari Kosonen
Liisa Valtonen
Lukuvuonna 2021-2022 ulkomailla lääketiedettä opiskeli Kelan tilastojen mukaan lähes 1200 suomalaista. 

Lukuvuonna 2021–2022 ulkomailla lääketiedettä opiskeli Kelan tilastojen mukaan lähes 1200 suomalaista.

Lähes kaksi kolmesta opiskelee Baltiassa tai Ruotsissa, mutta nuoret ovat valmiita lähtemään myös kauemmas opintojen perässä. Romaniassa ja Bulgariassa opiskelevien määrä on kasvanut huomattavasti – Kelan tilastojen mukaan yli 200 suomalaista sai tukea lääketieteen opintoihin näissä maissa.

Lääkäriliitto on tehnyt parin vuoden välein opiskelijatutkimuksen, jonka osana on tutkittu ulkomailla opiskelevien lähtösyitä ja aikeita palata kotimaahan.

Liisa Valtonen
Lähes kaksi kolmesta opiskelee Baltiassa tai Ruotsissa, mutta nuoret ovat valmiita lähtemään myös kauemmas opintojen perässä. 

– Liiton tuoreessa tutkimuksessa opiskelijat ilmoittivat ulkomaille lähdön syyksi useimmin mahdollisuuden päästä opiskelemaan nopeammin kuin Suomessa. Opiskelijat haluavat myös saada kokemuksia ulkomailla asumisesta ja elämisestä, kertoo Lääkäriliiton tutkija Piitu Parmanne.

Ulkomaille hakeutumisessa painottuivat myös opiskeluympäristön kansainvälisyys, opetuksen laatu ja monipuolisten työmahdollisuuksien avautuminen tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Syissä oli jonkin verran eroja opiskelumaiden välillä. Esimerkiksi Ruotsissa opiskelevat korostivat muita enemmän opetuksen laatua, kun taas Latviassa opiskelevat painottivat opintojen nopeaa aloittamista.

Lue myös

Valtaosa uskoo palaavansa Suomeen

Liiton opiskelijatutkimukseen vastanneista yhdeksän kymmenestä uskoo palaavansa Suomeen valmistuttuaan. Vain kolme prosenttia ilmoitti päättäneensä jäädä ulkomaille. Seitsemän prosenttia ei osannut sanoa vielä suunnitelmistaan.

– Paluuaikeissa oli selviä eroja opiskelumaiden välillä. Baltiassa opiskelevista lähes kaikki arvelevat palaavansa kotimaahan. Ruotsissa opiskelevat olivat epävarmempia paluustaan, Parmanne kertoo.

Ulkomailla opiskelu on lähes aina suuri taloudellinen satsaus. Yli puolet tutkimukseen vastanneista ilmoitti, että pelkästään opiskelusta aiheutuu yli 10 000 euron kustannukset. Lisäksi asuminen ja eläminen maksavat.

Joissain yliopistoissa opinnot voi suorittaa joko osittain tai kokonaan ilmaiseksi. Ruotsissa tutkinnon suorittaminen on maksutonta samalla tavoin kuin Suomessa.

Lääkäriliitto teki opiskelijatutkimuksen yhteistyössä Medisiinariliiton kanssa sähköpostikyselynä syys-lokakuussa.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030