Vaikuttaja

Luottamuksen kautta

Jaana Puhakka
Mikko Käkelä

Sosiaali- ja terveysalalle kohdistuvat kehysriihen leikkaukset ovat lääkäreille käsittämättömiä.

Muutosohjelmat ovat käynnissä eikä sote-uudistus ole ehtinyt vielä näyttää vahvuuksiaan. Työrauha on puuttunut. Hoitotakuun pitenemisen lisäksi poistetaan ostopalveluvelvoite. Budjetit pienenevät hoitotakuun pidentyessä, ja voidaan unohtaa perusterveydenhuollon vahvistaminen.

Hoidon jatkuvuus on laskenut jatkuvasti sitten 1990-luvun väestövastuumallien romahdettua riittämättömään resursointiin. Kestävät ratkaisut tilanteen korjaamiseksi puuttuvat. Tarvitsemme ratkaisuja, jotka johtavat hoidon jatkuvuuden vahvistumiseen ja sitä kautta saatavuuden parantumiseen. Lääkärikunta kaipaa järkeviä säästökohteita, joihin sitoutua.

Perusterveydenhuollon pelastaminen on ollut ikuisuusaihe. Lääkäriliitto on tehnyt asiasta monta ulostuloa, ja uusi linjaus on tekeillä. Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu omalääkäri-, omahoitaja- ja omatiimimallin hyödyntäminen hoitoon pääsyn ja hoidon jatkuvuuden parantamiseksi sekä selvitys ammatinharjoittajamallin hyödyntämisestä.

Hyvinvointialueilta vaaditut säästöt ovat johtaneet terveysasemien sulkemiseen. Etä- ja digipalveluja lisätään tieteellisen näytön puutteesta huolimatta, ja hoidon tarvetta arvioivat hoitajat toimivat järjestelmän portinvartijoina. Kehysriihen mukanaan tuomat uudet säästötarpeet aiheuttavat pahimmillaan irtisanomisia.

Samaan aikaan löydetään rahaa yksityislääkärikäyntien tukemiseen. Palveluun, jota ei hoidon tarpeen arviointi rajoita. Terveystaloustieteessä on sääntönsä, jotka olisi syytä ottaa ratkaisuissa huomioon. Kysyntää on vaikea hillitä ja tuotettu terveyshyöty laskee saatavuuden parantuessa tarpeeksi.

Perusterveydenhuollon yhdenvertaisuus, hoidon jatkuvuus ja saatavuus ovat mahdollisia saavuttaa omalääkärimallin avulla. Vahva tieteellinen näyttö tukee potilas-lääkärisuhteen jatkuvuuden merkitystä.

Ilman lisäresurssointiakin voidaan ohjata potilas terveydenhuoltolain mukaisesti häntä aiemmin hoitaneen lääkärin vastaanotolle. Mallia toteutetaan esimerkiksi Oulun Tuirassa, ja kokeiluja ammatinharjoittajien toimimisesta omalääkäreinä hyvinvointialueilla on tulossa. Malleissa noudatetaan työaikalakia. Omalääkäri voi siis toimia virassa, työsuhteessa tai ammatinharjoittajana.

Hoidon jatkuvuus -mallin käyttöönotto tekisi perusterveydenhuoltomme nykyistä yhdenvertaisemmaksi. Hoidon jatkuvuus puolestaan takaisi hoidon saatavuuden. Kun luottamus omalääkäriin on saavutettu, vähenee häiriökysyntä ilman erityisiä toimenpiteitä.

Uskon vahvasti mallin lisäävän työhyvinvointia. Työ muuttuu merkityksellisemmäksi hoitosuhteiden pidentyessä. Yleislääkärinä haluan saada omat potilaani takaisin.

Tieteellisesti todistettujen etujen lista on pitkä: hoidon laatu, tuottavuus ja potilasturvallisuus paranevat, sairastavuus ja kuolleisuus vähenevät, terveydenhuollon palvelujen kokonaistarve ja -kustannukset pienenevät. Lista hyödyistä pitenee uusien tutkimusten ja seurannan myötä. Ja pilottien myötä malli kehittyy.

Muutos on hyvinvointialueiden, mutta valtion tulee ohjata tähän rahaa.

Toivo terveydenhuollon kivijalan pelastumisesta säilyy omalääkärien avulla. Samalla säilyisi usko yhdenvertaisuuteen sekä perusterveydenhuollon kehittämisen ja vahvistamisen toteutumisesta.

Nyt pitää puhaltaa kipinään ennen kuin se sammuu ja perusterveydenhuolto romahtaa.

Kirjoittaja

Jaana Puhakka Lääkäriliiton hallituksen varapuheenjohtaja yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri terveyskeskuslääkäri pääluottamusmies, Helsingin kaupunki, SoTePe-toimiala Lääkärikouluttajan erityispätevyys


Kirjallisuutta
1
Perusterveydenhuollon pelastaminen (30.10.2019) Lääkäriliitto . https://www.laakariliitto.fi/uutiset/linjauksia/perusterveydenhuollon-pelastaminen/
2
Lääkäriliiton linjaus reunaehdoista hoidon jatkuvuuden varmistavalle omalääkärimallille julkisesti järjestetyssä perusterveydenhuollossa (14.6.2023) Lääkäriliitto. https://www.laakariliitto.fi/uutiset/linjauksia/suomen-laakariliiton-linjaus-reunaehdoista-hoidon-jatkuvuuden-varmistavalle-omalaakarimallille-julkisesti-jarjestetyssa/
3
Tasa-arvoiset terveyspalvelut -työryhmän linjaukset (14.4.2023) Lääkäriliitto. https://www.laakariliitto.fi/uutiset/linjauksia/tasa-arvoiset-terveyspalvelut-tyoryhman-linjaukset/
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030