Jäsen

Luottamusmies on tukenasi 

Luottamusmies on jäsenistön valitsema edustaja, joka auttaa työpaikalla kaikkia jäseniä kandivaiheesta alkaen.

Sari Kosonen

Tea Tammi
Luottamusmiehet ovat aina kaikkein ajankohtaisimman asian äärellä. Kuvassa vasemmalta Kati Kähkönen, Sari Louko-Kosonen ja Jaana Pikkupeura.

Sairaanhoitopiireissä ja terveyskeskuksissa luottamusmieheksi on useimmiten valittu lääkäri tai hammaslääkäri. Lääkärilehti pyysi kolmea kokenutta luottamusmiestä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitkä ovat luottamusmiehen tärkeimmät tehtävät?

2. Mikä on mielestäsi parasta luottamusmiehenä toimimisessa?

3. Mikä on vaikeinta?

4. Miten näet luottamusmiehen aseman hyvinvointialueilla? Mikä muuttuu?

Jaana Pikkupeura, pääluottamusmies Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä (lääkäri):

1. Luottamusmies toimii henkilöstön edustajana yhteisistä asioista neuvoteltaessa. Hän välittää tietoa sekä työnantajan että jäsenten suuntaan. Luottamusmies tekee työnantajan edustajien kanssa paikallista tulkintaa työ- ja virkaehtosopimusmääräyksistä ja on mukana neuvottelemassa paikallisista sopimuksista ja käytännöistä. Luottamusmies myös vastaa jäsenten palvelussuhdetta koskeviin kysymyksiin.

2. Tässä roolissa pääsee näkemään ja kuulemaan ensimmäisten joukossa suunnitelluista muutoksista. Ja toivottavasti pääsee myös vaikuttamaan päätöksentekoon. 

3. Vaikeinta on päätösten hitaus. Oman kliinisen työn kautta on tottunut tekemään päätöksiä nopeasti ja näkemään niiden vaikutukset lähes saman tien. Luottamusmiesasioissa puolestaan päätöksenteko vaatii yleensä paljon taustatietojen keräämistä, neuvottelua ja kompromissien tekemistä. Tällaiselle kärsimättömälle ihmiselle se on vaikeinta. Ikävää on tietenkin myös se, ettei aina voi olla avuksi jäsenille, jos heidän toiveensa tai vaateensa eivät ole sopimusten mukaisia.

4. Hyvinvointialueella luottamusmiehen työ käy todennäköisesti entistä haastavammaksi, sillä alueet ovat laajat ja työntekijöitä ja työntekemispaikkoja on paljon. Tulevaisuus näyttää, missä määrin asioita pystytään hoitamaan keskitetysti ja kuinka paljon jää paikallistasolle sovellettavaksi. Koen, että tämä muutos on kuitenkin hyvä inventaarion ajankohta kaikille paikallisille sopimuksille ja käytännöille.

Kati Kähkönen, pääluottamusmies Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä (lääkäri):

1. Luottamusmiehen tehtävänä on huolehtia, että virkaehtosopimusta noudatetaan paikallisesti sekä edesauttaa paikallisten sopimusten toteutumista tarpeen mukaan. Lisäksi on huolehdittava, että edustettavat ovat tietoisia muutoksista ja omista palkkausperiaatteistaan. 

2. Parasta ovat ihmisten kiitokset, kun asiat on saanut kuntoon sekä liiton loistavat koulutukset.

3. Vaikeimmalta tuntuu se, kun työntekijä mieluummin irtisanoutuu kuin lähtee ajamaan omia etujaan, vaikka olisi oikeassa. Lääkärit äänestävät liian usein jaloillaan. He eivät halua leimautua ikäviksi ihmisiksi, vaikka samalla puolustaisivat kaikkia tuleviakin kollegoitaan. 

4. Työnkuva tulee olemaan hiukan moniammatillisempi, kun alueella terveyskeskus, hammaslääketiede ja sairaala ovat samassa korissa. Harmonisaatio ja yt-neuvottelut tulevat lisäämään työtä. 

Lue myös

Sari Louko-Kosonen, pääluottamusmies Espoossa (hammaslääkäri):

1. Koen, että olen henkilöstön ja työnantajan tahtotilojen yhdistäjä, jos suinkin mahdollista. Olen aina valmis palvelemaan jäseniä kaikissa työehtosopimukseen liittyvissä asioissa.

2. Luottamusmiehenä olen aina kaikkein ajankohtaisimman asian ääressä. Pääsen vaikuttamaan työpaikkani asioihin ja näkemään myös työnantajan näkemyksiä ensilinjassa. Saan verkostoiduttua muiden luottamusmiesten kanssa.

3. Vaikka olen ollut kauan luottamusmiestoimessa, tuntuu siltä, että koko ajan pitää oppia uusia asioita. Valmiiksi ei tässä varmasti tule koskaan.

4. Oletan, että luottamusmiehenä toimiminen hyvinvointialueella on hyvin samanlaista kuin tällä hetkellä. Maantieteellisen alueen kasvu aiheuttaa varmasti enemmän sähköisten apuvälineiden käyttöä – Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ulottuu Espoosta Hankoon. Luottamusmiesjärjestelmän miettiminen ja sen luominen hyvinvointialueelle on tärkeää. Tämä muutosvaihe vaatii työtunteja. Ajankäytöstä neuvotteleminen ja luottamusmiesvaalit tulevat työllistämään vuodenvaihteen jälkeen. 

Kirjoittajat

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030