Jäsen

Luottamusmiesvaalit lähestyvät

Hyvinvointialueille valitaan luottamusmiehet nyt ensimmäistä kertaa.

Sari Kosonen
Aino Aulanko

Vaalit järjestetään hyvinvointialueilla maaliskuun loppuun mennessä. Kausi alkaa saman tien eli 1. huhtikuuta.

Nopea aikataulu aiheutuu Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa tehdystä sopimuksesta, jonka mukaan kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueille siirtyvät sote-sektorin luottamusmiehet voivat jatkaa vain 31.maaliskuuta saakka.

Luottamusmiesvaalit järjestää Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko. Lääkärien luottamusmiehiä ovat jukolaiset luottamusmiehet, jotka voivat siis olla muitakin kuin lääkäreitä.

Luottamusmiesten määrä on sovittu hyvinvointialueittain. Liiton suositus on, että lääkäripääluottamusmiehiä tulisi olla jokaisella hyvinvointialueella vähintään yksi perusterveydenhuollossa ja yksi erikoissairaanhoidossa. Lisäksi lääkäriluottamusmiehiä tulisi olla riittävän kattavasti eri terveydenhuollon yksiköissä.

– Vielä ei tiedetä, kuinka paljon lääkäriehdokkaita on. Joissain paikoissa ehdokasasettelu on jo tehty, osassa se on vielä kesken, Lääkäriliiton Jäsenpalvelut-toimialan johtaja Liisa Aro kertoo.

– Lääkäriliitto toivoo, että mahdollisimman moni lääkäri asettuu luottamusmiesvaaleissa ehdokkaaksi. On tärkeää, että lääkäreitä edustaa lääkäriluottamusmies, joka oikeasti tuntee edustettaviensa asiat – työn ja sopimusten merkityksen käytännössä. 

Lue myös

Jos luottamusmiespaikkoja jää varsinaisissa vaaleissa täyttämättä, järjestetään täydennysvaaleja. Ehdokkaaksi voi siis asettua myöhemminkin. Asiasta kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä liittoon. Tiedustelun voi lähettää osoitteeseen luottamusmies@laakariliitto.fi.

Luottamusmiesten toimikausi on yleensä kolmivuotinen, mutta hyvinvointialueiden toiminnan alkaessa toimikaudeksi on määritelty 1.4.2023–31.12.2025.

Vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja luottamusmiesvaaleissa on ne Juko-liittojen jäsenet, jotka ovat palvelussuhteessa hyvinvointialueeseen. Myös määräaikaiset työntekijät voivat äänestää.

Vaalin järjestämistapa voi vaihdella paikallisesti. Viestinnästä huolehtii vaalin järjestävä luottamusmies. Vaalista voi olla ilmoitus esimerkiksi työpaikan sisäisessä verkossa tai ilmoitustauluilla. 

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030