Jäsen

Millä perusteella tiedekunta valitaan?

Opiskelijatutkimuksen tulokset paljastivat, mitkä kolme tekijää vaikuttavat eniten.

Sari Kosonen
Adobe/AOP

Lääkäriliiton opiskelijatutkimuksessa pyydettiin lääkäriksi opiskelevia arvioimaan, kuinka paljon eri tekijöillä oli ollut vaikutusta hakutoiveisiin, kun he hakivat lääketieteen opiskelupaikkaa.

Kysymykseen vastasi 975 lääketieteen opiskelijaa, jotka arvioivat kymmenen tekijän vaikutusta.

Opiskeluyliopiston valinnassa erottui kolme tekijää ylitse muiden.

Ensimmäinen ja kooltaan suurin ryhmä painotti opiskelukaupungin sijaintia ja sitä, että kaupunki oli vastaajalle henkilökohtaisesti tuttu ennalta. Näin vastanneet opiskelijat olivat muita useammin Helsingin ja Turun yliopistoista, kun taas harvemmin Itä-Suomen ja Oulun yliopistoista.

Toinen ryhmä painotti yliopiston mainetta sekä hyvänä koulutus- että tiedeyliopistona. Tähän ryhmään kuului yli kolmannes vastaajista. Lisäksi hakutoiveisiin oli vaikuttanut se, että joku oli suositellut yliopistoa opiskelupaikkana. Ryhmään kuului muita useammin Tampereen yliopistossa opiskelevia.

Kolmannessa ryhmässä opiskelijat painottivat muita enemmän sosiaalisten suhteiden ja vapaa-ajan merkitystä. Valintaan olivat vaikuttaneet opiskelukaverit tai ystävät sekä harrastukseen tai muuhun vapaa-ajanviettoon liittyvät mahdollisuudet.

Ryhmässä oli muita useammin opiskelijoita Oulun tiedekunnasta ja harvemmin Itä-Suomesta.

Lue myös

Todistusvalinnan merkitys pieni

Tutkittujen tekijöiden joukossa pääsykokeeseen tai todistusvalintaan liittyvillä tekijöillä oli vähiten merkitystä opiskelijoiden hakutoiveisiin.

Sisäänpääsymahdollisuus todistusvalinnan kautta vaikutti alle kymmenen prosentille vastaajista.

Viidennes vastaajista arvioi, että pääsykokeeseen liittyvät tekijät olivat vaikuttaneet hakutoiveisiin erittäin tai melko paljon. Niillä oli ollut muita useammin merkitystä Itä-Suomen ja Oulun yliopiston opiskelijoille. 

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030