Jäsen

Miten esimies voi tukea lääkärin jaksamista muutostilanteessa?

– Muutoksen johtaminen on ennen kaikkea luottamuksen ja toivon johtamista, sanoo Etelä-Karjalan hyvinvointialueen johtaja Sally Leskinen.

Sari Kosonen
Hanna Koikkalainen
Muutostilanteissa korostuu avoimuuden tärkeys. Päätökset pitää pystyä myös perustelemaan, pelkkä käskyttäminen ei sovi, toteaa Etelä-Karjalan hyvinvointialueen johtaja Sally Leskinen. 

Hyvinvointialueiden lähtötilanne on haasteellinen. Ikääntyvä väestö tarvitsee yhä enemmän sosiaali- ja terveyspalveluja samaan aikaan kun ammattitaitoisesta henkilöstöstä on pulaa. Koronavuosien aikana on lisäksi kertynyt hoitovelkaa.

Sote-palvelujen rahoitus ei riitä edes nykyiseen toimintaan. Investoinnit ja innovaatiot ovat tiukassa.

– Meidän on välttämätöntä supistaa palveluvalikoimaa. Palveluja on uudistettava ja häiriökysyntää poistettava, hyvinvointialuejohtaja Sally Leskinen sanoo.

Toimintaa on muutettava, mutta se on tehtävä järkevästi. Työntekijöiden odotukset on otettava huomioon vakavasti.

Pelolla johtamisesta eroon

Muutostilanteessa avoimuus on erityisen tärkeää. Sisäisen viestinnän pitää olla hyvää ja riittävää.

– On valittava avoimuus aina, kun voidaan. Lasikatoista on siirrytty lasiseiniin. Avoimuus on helpompaa valittuna kuin vahingossa, Leskinen huomauttaa.

Pelkkä käskyttäminen ei enää sovi.

– On siirrytty auktoriteeteista vaikuttajiin. Pelolla johtamisesta pitää päästä eroon, ja päätökset pitää osata perustella.

Esimiesten pitää pystyä antamaan palautetta, ja myös ottamaan sitä vastaan.

Ota koppia, noteeraa ja kohtaa

Leskinen kokee, ettei häntä ole valittu johtamaan suorituksia, vaan luottamusta.

Lue myös

Johdolla ja työntekijöillä pitää olla yhteinen käsitys työtehtävistä, työyhteisön arvoista ja pelisäännöistä. Työntekijät odottavat selvää missiota, innostavaa visiota ja kirkasta näkymää tulevaisuuteen.

– Organisaatiokulttuurin tavoitetilasta pitää olla vahva näkemys, ja pitää osata antaa oikeanlaista tukea oikealle tasolle. Hyvä lähiesimiestyö on erittäin tärkeää.

– Hyvää esimiestyötä on se, että ottaa koppia, noteeraa ja kohtaa, vaikka olisi kuinka kiire. Tarvittaessa pitää kanavoida asioita eteenpäin, Leskinen toteaa.

Työntekijät odottavat esimiehiltä kohdatuksi tulemista. Merkityksellisyyden tunteen syntyminen edellyttää autonomiaa ja arvostusta, kehittämistä ja kehittymistä.

Sally Leskinen esiintyi luottamuslääkärien koulutustilaisuudessa Lääkäriliitossa 14. maaliskuuta.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030