Jäsen

Miten muiden ammattiliittojen työtaistelutoimet vaikuttavat lääkäreihin?

Työnantaja voi määrätä virkasuhteiset lääkärit suojelutyöhön. Potilaan henkeä ja terveyttä uhkaavat tilanteet on hoidettava.

Sari Kosonen
Adobe AOP
Jos kokee, että potilasturvallisuus vaarantuu, siitä pitää ilmoittaa välittömästi työnantajalle.

Tehy ja Super ovat antaneet lakkovaroituksia, jotka kohdistuvat muun muassa useiden sairaaloiden teho-osastoihin. Suurta huolta aiheuttaa se, että ne ovat lisäksi ilmoittaneet, etteivät anna suojelutyötä.

Suojelutyöllä tarkoitetaan työtä, jonka suorittaminen työtaistelua toimeenpantaessa on välttämätöntä kansalaisten hengen tai terveyden vaarantumisen ehkäisemiseksi.

Palkansaajakeskusjärjestöt ovat yhteisesti sopineet niin sanotun neutraliteettiperiaatteen noudattamisesta työtaisteluissa. Sen mukaan liittoihin kuulumattomilla ja muiden järjestöjen jäsenillä ei ole velvollisuutta tehdä työtaistelutoimenpiteiden alaisia tehtäviä, joita he eivät normaalisti tee. Miten on siis suojelutyön laita?

 – Potilaan henkeä ja terveyttä uhkaavat akuutit tilanteet on hoidettava kaikissa olosuhteissa, sanoo Lääkäriliiton järjestöpäällikkö Miia Virta .

– On työnantajan tehtävä määritellä, mikä on potilaan henkeä ja terveyttä uhkaavaa. On tärkeä huomioida, että jos on virkasuhteinen lääkäri, työnantaja voi määrätä tekemään suojelutyötä. Sen sijaan työsuhteisilla lääkäreillä ei ole suojelutyövelvoitetta, Virta kertoo.

Varo tätä sudenkuoppaa

Suojelutyöstä tulee saada ja tarvittaessa pyytää kirjallinen määräys. Sellaista työtä, jota ei osaa, ei pidä mennä tekemään. Kyse on myös potilasturvallisuudesta.

– Jos sinut määrätään tekemään suojelutyönä tehtävää, jota et osaa, ilmoita siitä välittömästi esimiehellesi, myös kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla. Tämä on myös oikeusturvakysymys. Lisäksi kannattaa olla yhteydessä oman työpaikan luottamusmieheen, Virta neuvoo.

Jos kokee, että potilasturvallisuus vaarantuu, siitä pitää ilmoittaa välittömästi työnantajalle. Ilmoitukset on suositeltavaa tehdä kirjallisesti.

Lue myös

Potilasasiakirjamerkinnät perusteluineen on tehtävä työtaisteluiden aikana erityisen huolellisesti varsinkin, jos ennakkoon suunniteltua hoitoa joudutaan lakon vuoksi muuttamaan.

Huolehdi jaksamisestasi

Hoitajajärjestöt ovat kohdentaneet lakkovaroituksensa nyt pääasiassa teho-osastoihin ja kotihoitoon. Heijastusvaikutuksia voi tulla myös muihin yksikköihin.

– Kun henkilökuntaa puuttuu, työssä olevien kuormitus kasvaa. On tärkeää pitää huolta omasta jaksamisestaan, Virta muistuttaa.

Myös työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöiden jaksamisesta. Työturvallisuuslain mukaan työnantaja vastaa työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä – kaikissa tilanteissa.

Lisätietoa työtaistelutoimien vaikutuksista löydät Lääkäriliiton verkkosivuilta (kirjaudu Fimnet-tunnuksillasi).

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030