Jäsen

Neuvottelut uudesta Lääkärisopimuksesta ovat käynnissä

Nykyinen Lääkärisopimus on voimassa 28.2.2022 saakka.

Sari Kosonen
– Neuvottelut voivat venyä pitkälle kevääseen, sillä niissä on esillä vaikeita ja hyvin periaatteellisia kysymyksiä, Lääkäriliiton neuvottelujohtaja Laura Lindholm kertoo.

Lääkärisopimusneuvottelut ovat osa kunta-alan neuvotteluja, jotka alkoivat virallisesti 11. tammikuuta. Kunta-alan pääryhmän kokousaikataulut on sovittu helmikuun loppuun saakka. Lääkärisopimus-työryhmät ovat kokoontuneet jo koko viime syksyn tihenevään tahtiin jatkuvan neuvottelun periaatteella, ja tällä hetkellä työryhmät kokoontuvat viikoittain.

Työaikakysymykset keskeisiä lääkäreille

Lääkäriliiton valtuuskunta linjasi joulukuussa Lääkärisopimuksen 2022 yleiset tavoitteet. Muutamaa keskeistä tavoitteita täsmennettiin Lääkäriliiton hallituksen kokouksessa 21. tammikuuta näiden linjausten pohjalta.

– Keskeinen tavoite on saada nykyisessä Lääkärisopimuksessa oleva määräaikainen määräys säännöllisen työajan sijoittelusta pysyväksi. Määräyksen mukaan säännöllistä työaikaa voidaan sijoittaa ilta-aikaan, jos se korvataan. Työnantajapuoli on väläytellyt toiveita levittää säännöllistä työaikaa lauantaille. Tälle sanomme ehdottomasti ei, Lääkäriliiton neuvottelujohtaja Laura Lindholm kertoo.

Toinen tärkeä asia lepoaikamääräysten kehittäminen. Tavoitteena ovat lääkärien jaksamista tukevat lepoajat, mutta haasteena on, että lääkäreillä on erilaisia näkemyksiä siitä, millaisia niiden tulisi olla. Lääkäriliitto on kartoittanut jäsenten mielipiteitä muun muassa työmarkkinakyselyn sekä alaosastoille ja erikoisalayhdistyksille suunnatuilla kyselyillä.

– Eri päivystysyksiköiden paikallisia ominaispiirteitä pyritään huomioimaan entistä paremmin, Lindholm sanoo.

Kolmantena tärkeänä asiana Lindholm nostaa esiin perusterveydenhuollon suoritepalkkausjärjestelmän päivittämisen.

– Valtuuskunta linjasi, että neuvotteluissa tavoitteena ovat palkankorotukset, jotka ovat kustannusvaikutuksiltaan vähintään kuntasektorin yleisellä tasolla. Jos osa palkankorotuksista tulee jaettavaksi järjestelyeränä, tavoittelemme sen kohdistamista keskitetysti.

Kunta-alan neuvottelut voivat venyä

Nyt neuvotellaan viimeiset ns. kuntasopimukset, ja niillä myös siirrytään hyvinvointialueille 1.1.2023.

Kunta-alan neuvottelujärjestelmä on sellainen, että alasopimukset, kuten Lääkärisopimus, eivät voi astua voimaan ennen kuin kunta-alan yleinen työ- ja virkaehtosopimus kustannusraameineen on hyväksytty. Lindholm arvioi, että kunta-alan neuvottelut voivat venyä pitkälle kevääseen. 

– Neuvotteluissa on jälleen esillä vaikeita ja hyvin periaatteellisia kysymyksiä, jotka jakavat jäsenkuntaa, Lindholm toteaa. 

Jatkossa sopimukset tehdään tuleville hyvinvointialueille. Lääkärien siirtyessä hyvinvointialueiden työntekijöiksi Lääkäriliiton neuvottelukumppanina säilyy kuitenkin KT eli Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat.

Lääkäriliitosta neuvotteluihin KT:n kanssa osallistuvat vaihtelevissa kokoonpanoissa neuvottelujohtaja Laura Lindholm, Politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen , tutkimuspäällikkö Jukka Vänskä ja lakimies Heli Hartman-Mattila .

Lääkäriliiton verkkosivuille on koottu tietoa Lääkärisopimuksesta: www.laakariliitto.fi/laakarisopimus . Verkkosivuilla uutisoimme myös neuvottelujen kulusta.

Kuka neuvottelee ja mistä?

Mikä on Lääkärisopimus?

Kunnallisessa Lääkärisopimuksessa (LS) on sovittu suurelta osin kuntasektorilla esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja eläinlääkintätehtävissä työskentelevien lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien virka- ja työsuhteen ehdoista. Lääkärisopimuksessa on myös sovittu, miltä osin noudatetaan lisäksi Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES). 

Kuka neuvottelee?

Lääkärisopimuksen osalta neuvotteluja käyvät Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT (entiseltä nimeltään KT Kuntatyönantajat) ja Lääkäriliittojen neuvottelujärjestön (LNJ) neuvottelijat. Kunkin LNJ:n jäsenjärjestön neuvottelijat osallistuvat neuvotteluihin.

Lue myös

Mikä on Lääkärijärjestöjen neuvottelujärjestö?

Lääkärijärjestöjen neuvottelujärjestö (LNJ) on entiseltä nimeltään Lääkärikartelli. Se on lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien yhteinen neuvottelujärjestö, joka hoitaa kaikkien lääkäriryhmien edunvalvontaa. Sen toiminnasta vastaavat Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto ja Eläinlääkäriliitto.

Neuvottelutoiminta on LNJ:n varsinainen tehtävä. Lisäksi kunnallisten muun muassa luottamusmieskoulutusten järjestäminen kuuluu LNJ:lle. 

Kuka päättää neuvottelutuloksen hyväksymisestä?

Lääkäriliiton, Hammaslääkäriliiton ja Eläinlääkäriliiton päätöksentekijät hyväksyvät neuvottelutulokset omalta osaltaan. Lääkärisopimuksen hyväksyy tai hylkää LNJ:n hallitus. Jukon hallitus vahvistaa päätöksellään myös Lääkärisopimuksen hyväksymisen ja myös sopimus allekirjoitetaan Jukon nimissä.

Mikä on Juko?

Akavan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Se muodostaa korkeasti koulutettuja edustavan julkisen alan yhteenliittymän.

Valtakunnallisena pääsopijajärjestönä Juko on vuodesta 1995 lähtien neuvotellut julkisen sektorin ja näihin verrattavissa olevien alojen akavalaisten virka- ja työehtosopimukset, joissa sovitaan palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista. LNJ on yksi Jukon jäsenyhdistyksistä.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030