Jäsen

Opiskelijat toivovat pienempiä opetusryhmiä

Opiskelijamäärä on kasvanut viime vuosina, ja sen myötä myös ryhmäkoot ovat aiempaa suurempia.

Sari Kosonen
Mikko Käkelä
Lääkäriliiton tutkija Piitu Parmanne esitteli opiskelijatutkimuksen tuloksia Lääkäripäivien mediainfossa 25. tammikuuta.

Lääkäriliiton tuoreen opiskelijatutkimuksen mukaan tyypillisessä opetusryhmässä on kymmenen opiskelijaa, kun useimmat opiskelijat pitävät sopivina enintään kuuden opiskelijan ryhmiä.

– Opetusryhmien kokoa pitää sopivana oman oppimisensa kannalta alle puolet opiskelijoista. Vähintään joka kolmas tutkimukseen vastannut opiskelija toivoo silti ryhmäopetusta nykyistä enemmän, Lääkäriliiton tutkija Piitu Parmanne kertoo.

Tyytyväisimpiä ryhmäopetuksen määrään ja ryhmien kokoon olivat Tampereen yliopistossa opiskelevat.

Potilaskohtaamisia toivotaan lisää

Opetusryhmän koolla on vaikutusta esimerkiksi siihen, miten paljon yksittäinen opiskelija saa aikaa potilaskohtaamisessa tai pääsee itse harjoittelemaan käytännön toimenpiteitä.

– Valta-osa opiskelijoista toivoo koulutukseen lisää käytännön taitojen harjoittelua, kuten kliinisten toimenpiteiden tekemistä. Opiskelijat toivovat myös lisää potilaiden kohtaamista ja tutkimista käytännössä, Parmanne kertoo.

Noin joka neljäs opiskelija oli sitä mieltä, että potilaskontakteja oli ollut tarpeeksi. Alle viidennes oli saanut harjoitella erilaisia toimenpiteitä riittävästi.

Opiskelijat haluaisivat lisätä potilaskohtaamisia jo opintojen alkuvaiheessa, kun taas opintojen loppupuolella toiveissa korostuu enemmän erilaisten toimenpiteiden harjoitteleminen.

Opetushenkilökunnalle parhaat arviot

Opiskelijat antoivat parhaat arviot opiskelun laadusta ja resursseista opettajilleen.

Yli 80 prosenttia opiskelijoista oli sitä mieltä, että opettajat ovat päteviä ja motivoituneita. Kaksi kolmasosaa oli tyytyväisiä opetusmateriaalin saatavuuteen ja laatuun.

Lue myös

Keskimääräistä paremmat arviot saivat Tampereen, Turun ja Itä-Suomen lääketieteelliset tiedekunnat. Oulun ja Itä-Suomen tiedekunnat saivat myönteisimmät arviot sähköisistä oppimisympäristöistä.

Opetustilojen soveltuvuus opetukseen, opiskelijoiden kokemus viihtyisyydestä ja tilojen nykyaikaisuudesta oli parantunut vuodesta 2017. Monessa lääketieteellisessä tiedekunnassa on saatu käyttöön uusia tiloja, ja tämä näkyy myös tutkimuksen vastauksissa positiivisina arvioina. Tampereen, Turun ja Itä-Suomen tiedekunnissa opetustilojen nykyaikaisuus ja soveltuvuus opetukseen arvioitiin muita paremmaksi. Opiskelijat Oulussa ja Tampereella kokivat muita useammin, että opiskelutiloja ei ollut tarjolla riittävästi.

Opiskelijatutkimuksen tiedot kerättiin syys-lokakuussa 2022. Sähköpostikysely lähetettiin noin 4 500 lääketieteen opiskelijalle Suomessa ja ulkomailla. Kyselyn vastausosuus oli 24 prosenttia. 

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030