Jäsen

Perhevapaauudistus voimaan elokuussa

Uudistus pyrkii lisäämään työelämän ja vanhempien tasa-arvoa. Vanhempainvapaapäivien määrä kasvaa ja vapaiden käytön joustavuus lisääntyy. 

Sari Kosonen
Adobe/AOP
Vanhempainrahapäiviä voi käyttää, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta.

Vanhempainpäivärahoja eli äitiysrahaa, isyysrahaa ja vanhempainrahaa, sai vuoden 2019 aikana yhteensä noin 80 000 äitiä ja 58 400 isää. Kaikista vanhempainpäivärahoista noin 89 % maksettiin äideille ja noin 11 % isille. Perhevapaauudistuksen tavoitteena on, että perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken, ja sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät.

Termeistä isyys- ja äitiysraha luovutaan, ja niiden tilalle tulee vanhempainraha. Loppuraskautta suojaa 40 päivärahapäivän mittainen raskausrahakausi.

Lue myös

Vanhempainrahapäiviä voi käyttää, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Päivärahapäivät voi käyttää useassa osassa. Ainoastaan raskausrahakausi on yhdenjaksoinen ja tulee aloittaa 14­–30 päivää ennen laskettua synnytysaikaa. 

Kaikkien lasten vanhemmilla, jotka ovat lapsen huoltajia, on päivärahoihin yhtäläinen oikeus riippumatta vanhemman sukupuolesta tai siitä, onko biologinen vai adoptiovanhempi tai onko lähi- vai etävanhempi. Yhden vanhemman perheissä vanhempi saa molempien vanhempien kiintiöt.

Kirjoittaja

Sari Kosonen


Faktat

Keitä uudistus koskee?

Uudet perhevapaat koskevat perheitä, joissa lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen.

Jos laskettu aika on 4.9.2022, perhe saa vanhempainpäivärahoja 1.8.2022 lähtien, jolloin uusi laki astuu voimaan.

Jos perhe on alkanut saada vanhempainpäivärahoja aiemmin, niitä ei voi 1.8.2022 muuttaa uuden lain mukaisiksi.

Lisätietoa uudistuksesta: https://stm.fi/usein-kysyttyja-kysymyksia-perhevapaauudistuksesta

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030