In memoriam

Peter Wahlberg 4.4.1929–9.7.2023

Tom PetterssonDag Nyman

Internisten, professor h.c. Peter Wahlberg avled den 9 juli 2023 i Mariehamn i en ålder av 94 år.

Peter Erik Axel Wahlberg föddes 1929 i Helsingfors som äldsta barnet i en läkarfamilj. Han blev student 1947 vid Nya Svenska Läroverket och inledde samma år sina studier i medicin vid Helsingfors universitet. Medicine licentiatexamen avlade han 1953 och två år senare disputerade han med en avhandling om effekten av tyreotropin på sköldkörtelns funktion. Han specialiserade sig i inre medicin vid IV medicinska kliniken, som då verkade på Maria sjukhus. På 1960-talet arbetade han tre år som biträdande lärare vid kliniken. Docent i inre medicin blev han 1971. År 1982 tilldelade republikens president honom professors namn och värdighet.

Sitt livsverk gjorde Peter Wahlberg som överläkare på medicinska avdelningen vid Ålands centralsjukhus, där han arbetade 1959–1965 och från 1968 till sin pensionering 1992. Mellan 1971 och 1984 var han chefsläkare för centralsjukhuset. Han spelade en ledande roll när sjukvården på Åland genomgick en omfattande modernisering.

Peter Wahlberg gjorde en betydande forskarinsats inom tyreoidologin. Under senare år engagerade han sig i forskning i fästingburna sjukdomar. Han tog initiativ till gruppen för borreliaforskning på Åland och ledde dess verksamhet fram till sin pensionering.

Peter var en eminent akademisk lärare. Generationer av medicinare minns hans briljanta föreläsningar om sköldkörtelsjukdomar.

Lue myös

Finska Läkaresällskapet låg Peter Wahlberg nära om hjärtat. Han var en flitig medarbetare i Finska Läkaresällskapets Handlingar och var tidskriftens huvudredaktör 1967–1973. År 2000 kallades han till hedersledamot av Finska Läkaresällskapet.

Peter Wahlberg var känd som en förkämpe för vården av det svenska språket i medicinen på nordisk nivå. Han belönades av Svenska Läkaresällskapet med Bengt I Lindskogs språkpris 2003.

Under studietiden verkade Peter Wahlberg som ordförande för Medicinarklubben Thorax 1952. Inom Folkhälsan på Åland och i Ålands Kulturstiftelse var han många år aktiv medlem.

Sitt otium njöt Peter med sin hustru Solveig och med döttrar, barnbarn samt släkt och vänner. De håller minnet av honom och hans gärning levande.

Kirjoittajat

Tom Pettersson

Dag Nyman

Skribenterna är Peters Wahlbergs kolleger och vänner.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030