Jäsen

Rakentavalla otteella työoloja kehittämään

Hyvinvointialueiden luottamusmiehet aloittivat kautensa keväällä. 

Anu Tilander

Kysyimme kahdelta uudelta lääkäriluottamusmieheltä, millaisin ajatuksin ja toivein he suuntaavat tehtävään.

1. Millä fiiliksellä aloitat alueesi luottamusmiehenä? 

2. Mikä innosti lähtemään tehtävään?

3. Mihin asioihin haluat vaikuttaa?

4. Mikä on suurin haaste lääkärin työssä ja mitä ehdotat ratkaisuksi?

5. Mistä saat apua ja tukea tehtävään?

6. Miten huolehdit omasta jaksamisesta?

7. Mitkä terveiset haluat lähettää kollegoille?

Sami Haapala, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

KIMMO BRANDT

1. Odottavaisella, mutta hieman epävarmalla. Sekä hyvinvointialueuudistus että poliittisen kentän muutos tuovat varmasti haasteita ja vastuuta tehtävään.

2. Vaikuttamisen mahdollisuus, yhteisten etujen ajaminen sekä hieman myös hyvän kollegan kannustus.

3. Pyrin kerryttämään niin paljon kokemusta, että pystyn todella olemaan hyödyksi alueen työtehtävien kehityksessä sekä kollegoiden tukena ja äänitorvena.

4. Lääkärille kasaantuvat potilaskontaktittomat tehtävät. Toki työhön kuuluu myös kirjallisia tehtäviä, mutta lisäksi on paljon tietoteknisiä haasteita sekä lausuntojen ja paperien pyörittelyä, mikä ei vaadi yliopistokoulutusta. Lääkärin työtaakkaa voisi näiltä osin keventää, tehostaa toimintaa ja ehkäpä tarjota työtä toiselle ammattiryhmälle.

5. Minulla on hyviä luottamusmieskollegoita tukena ja turvana.

6. Olemalla rehellinen omasta jaksamisestani sekä itselleni että työnantajalle. Myös liikunta auttaa jaksamaan.

7. Tsemppiä tärkeään työhön. Olkaa aktiivisia kehittäjiä työpisteissänne, mutta aktiivisia myös meidän luottamusmiesten suuntaan, jotta saamme työn epäkohtiin puututtua.

Laura Seppälä, Pirkanmaan hyvinvointialue

KIMMO BRANDT

1. Jonkin verran jännittyneellä, mutta luottavaisilla fiiliksillä.

2. Oman työpaikan haastava tilanne pakotti lähtemään tähän hommaan.

3. Haluan vaikuttaa työyhteisöni hyvinvointiin huolehtimalla, että sopimuksia noudatetaan ja neuvottelemalla ratkaista haastavia tilanteita, jotta työyhteisömme jaksaa tehdä tärkeää työtä lapsipotilaiden eteen ja meille halutaan töihin jatkossakin.

Lue myös

4. Lääkärien työn päätösvalta on karannut kauas omista käsistä. Hyvinvointialueilla on valtavan isoja haasteita ja HR-koneisto on vielä kovin keskeneräinen. Ajan lisäksi tarvitaan ennen kaikkea hyvää johtamista sekä henkilöstön kuulemista ja jatkuvaa vuoropuhelua uuden edessä. On myös tärkeää huolehtia, että kliinistä työtä tekevillä lääkäreillä on lääkäriesimies jatkossakin.

5. Meillä on hyvät pääluottamusmiehet, joiden kanssa on helppo kommunikoida. Lisäksi minulla on viidentoista vuoden järjestöaktiivisuuden pohjalta paljon tuttuja Lääkäriliitossa, enkä pelkää kysyä apua. Oma työyhteisöni on myös lähtenyt hyvin tukemaan tässä tehtävässä.

6. Onneksi pikkulapsiarki maadoittaa ja pakottaa välillä unohtamaan työasiat. Luen kaunokirjallisuutta, se auttaa perspektiivin löytämisessä. Pyrin palauttamaan liikuntaa arkeeni viime vuosia enemmän – ja aina kun mahdollista, menen tanssimaan salsaa.

7. Toivon aktiivista vuoropuhelua ja toisaalta malttia meille kaikille uuden edessä oleville kollegoille. On tärkeää, että pidämme yhtä ja olemme tietoisia, mitä eri alueilla tapahtuu. Omien työolojen puolesta puhuminen on tärkeää, ja siitä hyötyvät viime kädessä myös potilaat. 

Kirjoittaja

Anu Tilander


Faktat

Mikä luottamusmies?

·      edustaa liittoon kuuluvia työntekijöitä työpaikalla

·      neuvottelee työnantajan kanssa

·      tuntee Lääkärisopimuksen ja paikalliset käytännöt

·      valvoo sopimusten noudattamista

·      auttaa ja neuvoo jäseniä työsuhdeasioissa

·      toimii linkkinä työntekijöiden ja työnantajan välillä

Luottamusmiestoiminta on jäsenetu ja tärkeä osa Lääkäriliiton edunvalvontaa. Lääkäriluottamusmiehet ovat hyvinvointialueilla akavalaisia edustavan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukon luottamusmiehiä. Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö LNJ kuuluu Jukoon. Luottamusmiesten tukena ovat liiton asiantuntijat ja LNJ:n luottamusmieskoulutukset. 

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030