Vaikuttaja

Tieteenvastainen liike

Matti J. Tikkanen
Mikko Käkelä

Tieteenvastaisuus ilmenee tieteellisen tiedon kieltämisenä, tutkijoiden yleisesti hyväksymien käsitysten tai tutkimusmenetelmien hylkäämisenä.

Tilalle pyritään esittämään todistamattomia ja harhaanjohtavia teorioita. Tyypillisiä esimerkkejä ovat ilmastonmuutoksen kieltäminen tai erityisesti sen kieltäminen, että ihmisen toiminnalla on ollut siihen vaikutusta, ja historiallisen asian kuten holokaustin kieltäminen. Lääketieteessä tieteenvastaisuus on yleensä ilmennyt erilaisina denialismin muotoina, nyky-Suomessa esimerkiksi statiinilääkityksen tai rokotusten hyötyjen kieltämisenä.

Tieteenvastainen liike (antiscience movement) (1) alkoi tällä vuosituhannella voimistua Yhdysvalloissa. Kaliforniassa puhkesi tuhkarokkoepidemia runsaiden rokotusvapautusten vuoksi, jolloin osavaltion johto kielsi nämä vapautukset. Seurauksena oli vahva rokotusvastainen liikehdintä, joka levisi muihin osavaltioihin, joissa republikaanipuoluetta lähellä olevat tahot ottivat sen ohjelmaansa. Vuonna 2020 COVID-19-rokotusvastaisuus yleistyi käsittämään myös kasvomaskien käytön ja turvavälien vastustamisen. Poliittiset tahot alkoivat vähätellä terveysviranomaisten ohjeita ja epäillä heidän luotettavuuttaan.

Presidentti Trumpin Valkoinen talo käynnisti kampanjan, jossa vähäteltiin COVID-19-pandemian merkitystä ja väitettiin koronakuolemien johtuvan potilaiden sairastamista muista sairauksista. Politisoituminen voimistui, kun asiantuntijoiden ja terveysviranomaisten ohjeiden noudattamista alettiin pitää poliittisesti epälojaalina. Tämä nopeutti pandemian leviämistä, ja se on Yhdysvalloissa tähän mennessä vaatinut yli 1,1 miljoonan ihmisen hengen.

Vastakkainasettelu tuli ilmi, kun Valkoisen talon koronavirustyöryhmään nimitetty Anthony Fauci ei suostunut muuttamaan terveystilannetta koskevia julkisia linjauksiaan presidentin toivomalla tavalla. Fauci oli Kansallisen allergisten ja infektiosairauksien keskuksen (NIAID) johtaja, HIV/AIDS- ja muiden virussairauksien tutkija, joka oli toiminut Ronald Reaganin jälkeen kaikkien Yhdysvaltain presidenttien neuvonantajana. Presidentti Trump lupaili jo kannattajilleen erottaa Faucin, mutta jätti sen tekemättä.

Vuonna 2020 liikehdintä rantautui Eurooppaan ja myös Suomeen.

Suomessa tieteellisen tiedon vastustaminen on viime vuosikymmeninä ilmennyt statiinilääkityksen ja 2020-luvulla erityisesti COVID-19-rokotusten vastustamisena. Kliinistä statiinitutkimusta vuodesta 1985 tehneenä (2) olen kiinnittänyt huomiota statiini- ja rokotusvastaisuuden yhteisiin piirteisiin. Kummankin kohdalla Yhdysvalloista lähtöisin olevat salaliittoteoriat väittävät lääketeollisuuden liioitelleen tai jopa kokonaan keksineen sairauksia tuotteilleen. Tutkijoiden ja viranomaisten sanotaan menneen mukaan tähän toimintaan. Jotkut, tosin harvat, lääkäriasiantuntijat ovat kummankin osalta esittäneet julkisuudessa ”valtavirran” vastaisia näkemyksiä, mikä on lisännyt potilaiden kieltäytymistä mainituista hoidoista. Tätä on voimistanut sekä statiinihoitoihin että rokotuksiin liittyvien vakavien joskin hyvin harvinaisten sivuvaikutusten korostaminen ja hyötyjen kiistäminen. Seurauksena on ollut suuri määrä potilaiden menetettyjä elinvuosia.

Mitä sitten pitäisi tehdä?

Pitää pyrkiä tehostamaan oikean tieteellisen tiedon levittämistä siitäkin huolimatta, että faktojen esittäminen harvemmin vaikuttaa vakaumuksellisten epäilijöiden mielipiteisiin. Mutta olemme jo edistyneet: enemmistö, joskaan ei aivan riittävä, riskiryhmiin kuuluvista suomalaisista potilaista on statiinihoitojen ja riittävien COVID-19-rokotusten piirissä.

Kirjoittaja

Matti J. Tikkanen professori emeritus Lääkäriliiton hallituksen jäsen


Kirjallisuutta
1
Hotez PJ. America's deadly flirtation with antiscience and the medical freedom movement. J Clin Invest 2021;131(7):e149072.
2
Tikkanen MJ. Kun statiinit tulivat Suomeen. Suom Lääkäril 2015;70:730–1.
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030