Jäsen

Tulossa paikallisia neuvotteluja uudesta palkkausjärjestelmästä

Siirtymäaikaa uuteen järjestelmään on vuoden loppuun saakka.

Sari Kosonen
Adobe / AOP

Lääkärisopimuksen palkkausmääräykset muuttuvat takautuvasti 1.6.2023 alkaen. Sopimukseen on sovittu uusi uraporrasjärjestelmä, joka korvaa tehtävän vaativuuden arvioinnin järjestelmän (tehtäväkohtainen palkka).

Muut palkkausjärjestelmän osat eivät tässä vaiheessa muutu.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on julkaissut yleiskirjeen, jossa selostetaan uutta järjestelmää. Kirje on laadittu yhteistyössä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön Jukon kanssa.

Uuden valtakunnallisen uraporrasjärjestelmän käyttöönottoa edeltävät paikalliset neuvottelut paikallisista järjestelmätarkennuksista. Uraporrasjärjestelmään siirtymiseen on aikaa 31.12.2023 asti. Siirtymä voi kuitenkin tapahtua niin pian kuin se on käytännössä mahdollista.

Sopimuksen sähköinen versio päivitetään

Lääkärisopimuksen (LS 2022–2025) sähköinen versio päivitetään syksyn aikana muuttuneiden määräysten vuoksi. Koko Lääkärisopimuksen terminologia päivitetään vastaamaan uutta palkkausjärjestelmää. Myös lainsäädännön muutokset huomioidaan.

Lue myös

Lääkärien ja hammaslääkärien yleiset palvelussuhteen ehdot ovat määräytyneet 1.3.2023 lukien hyvinvointialan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (HYVTES) mukaan siten kuin Lääkärisopimuksessa on tarkemmin määrätty. Myös tätä koskevat muutokset päivitetään sähköiseen sopimukseen.

Lääkärisopimuksen soveltamisala kattaa hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät. Lääkärisopimusta sovelletaan myös Helsingin kaupungissa.

KT, Lääkäriliitto ja Hammaslääkäriliitto järjestivät keskiviikkona työnantajien edustajille ja luottamusmiehille yhteisen webinaarin uudesta järjestelmästä. Liitot järjestävät luottamusmiehille ensi viikolla toisen tilaisuuden, jossa syvennytään aiheeseen lisää.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030