Jäsen

Uusi Lääkärisopimus täyttää toiveet

Uusi Lääkärisopimus tuo lääkäreille samat palkankorotukset kuin muulle kunta-alalle. Sopimuksen myötä paikalliset mahdollisuudet järjestää päivystystä joustavasti paranevat.

Sari Kosonen
Lääkärilehti

Kuntien ja hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimukset on saatu solmittua pitkän ja vaikean neuvottelukierroksen jälkeen. Lääkärisopimus on osa tätä kokonaisuutta. Uusi Lääkärisopimus on kolmivuotinen ja tulee voimaan takautuvasti 1.5.2022 alkaen.

Sopimuskokonaisuus perustuu sovittelulautakunnan keväällä antamaan ehdotukseen. Palkankorotukset perustuvat kolmivuotiseen Lääkärisopimukseen (2022-2025) ja viisivuotiseen koko kunta- ja hyvinvointialaa koskevaan palkkaohjelmaan (2023-2027). Lääkärisopimuksen palkankorotukset ovat kolmessa vuodessa keskimäärin 6,5 %. Palkkaohjelman palkkoja korottava vaikutus kaikilla sopimusaloilla on viidessä vuodessa 5,1 %. Näin ollen sovittu ratkaisu korottaa lääkärien palkkoja 2027 loppuun mennessä keskimäärin lähes 12 %.

Lääkärisopimuksen 2020-2021 määräaikaista määräystä säännöllisen työajan sijoittamisesta ja sen korvauksista jatkettiin uuden sopimuskauden ajan. Sopimusmääräys ja korvaustaso pysyvät muutoin ennallaan, mutta työt voidaan aloittaa jo kello 7.30.

Vuorokausilepoa koskevat määräykset haluttiin säilyttää, mutta niiden rinnalle haluttiin kehittää vaihtoehtoja paikallisten joustomahdollisuuksien lisäämiseksi. Nämä joustot mahdollistettiin luomalla raamit paikallisille sopimuksille. Tiettyjen vähimmäisedellytysten pitää täyttyä, mutta niiden puitteissa voidaan tehdä paikallisia tai esimerkiksi yksikkökohtaisia ratkaisuja päivystyksen ja lepoaikojen järjestämiseksi.

Neuvottelutavoitteet saavutettiin

Lääkäriliiton puheenjohtaja Niina Koivuviita sanoo olevansa varsin tyytyväinen syntyneeseen sopimukseen.

– Valtuuskunta linjasi tärkeimmiksi neuvottelutavoitteiksi muun muassa perustyöaikaan liittyvien sopimusten jatkamisen, vuorokausi- ja viikkolepomääräysten selkiyttämisen sekä lisää paikallista sopimista päivystysjärjestelyihin. Kaikissa näissä onnistuttiin varsin hyvin. 

– Palkkatavoitteiden suhteen tavoiteltiin samaa kustannusvaikuttavuutta kuin muilla kunnallisilla aloilla, ja tämäkin tavoite saavutettiin. Lisäksi tämän kierroksen erityisyys eli pääsopimuksen rakenne järjestyi myös Lääkäriliiton toivomalla tavalla. Tärkein intressimme oli turvata Lääkärisopimuksen riittävä ja itsenäinen asema sekä saada hyvinvointialueille yksi, yhteinen pääsopimus, joka määrittelee neuvotteluosapuolet ja sopimusalat, Koivuviita toteaa.

Koivuviidan mielestä kaikki saavutetut tavoitteet ovat olennaisia julkisen terveydenhuollon pitovoimaa parantavia tekijöitä. Työrauhan saavuttaminen on erityisen tärkeää, sillä julkinen terveydenhuolto painii suurissa haasteissa keskellä pandemian kerryttämää hoitovelkaa ja hyvinvointialueiden muodostumisen aiheuttamaa lisätyötä.

Turnauskestävyyttä tarvittiin

Koivuviita oli mukana neuvottelukierroksella ensimmäistä kertaa.

Lue myös

– Ensikertalaisen silmin neuvottelukierros oli pitkä ja varsin monipolvinen. Se tarjosi myös yllätyksiä pääsopimuksen kiemuroiden ja Jukon lakkojen muodossa. Samalla se oli hyvä osoitus sinnikkyyden tarpeellisuudesta suurista ratkaisuista neuvoteltaessa.

Koivuviidan mukaan Lääkäriliitto halusi keskittyä neuvottelemaan rauhassa niissä pöydissä, joissa ratkaisuja tehdään. Viestintästrategia oli tarkoituksella melko pidättyvä. Liitto panosti erityisesti jäsenviestintään.

– On ollut suuri ilo tehdä yhteistyötä todella osaavien neuvottelijoidemme kanssa. Keskusteluja on käyty lähes päivittäin, ja olen ollut erittäin hyvin informoitu nopeidenkin käänteiden pyörteissä. Näiden pohjalta hallituksen on ollut helppo käydä avointa ja monipuolista keskustelua ennen tarvittavia päätöksiä.

Koivuviita kiittelee Lääkäriliiton henkilökuntaa ja hallitusta hyvästä yhteistyöstä, turnauskestävyydestä ja pitkälle kantaneesta optimismista neuvottelukauden aikana.

Lisätietoa: www.laakariliitto.fi/laakarisopimus

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030