Jäsen

Vaaleissa päätetään, onko terveys todella tärkeintä

Lääkäriliiton tärkeimpiä hallitusohjelmatavoitteita ovat terveydenhuollon rahoituksen nosto pohjoismaiselle tasolle, perusterveydenhuollon aseman parantaminen ja tasa-arvoiset terveyspalvelut.

Sari Kosonen
Adobe/AOP

Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kansalaisille yksi eduskuntavaalien tärkeimmistä teemoista. Palveluja ei saada aikaan ilman riittävää rahoitusta, laadukasta koulutusta ja hyviä työoloja.

Lääkäriliiton hallitusohjelmatavoitteet pyrkivät osoittamaan ne valtiolliset toimenpiteet, jotka maan uuden hallituksen tulisi tehdä toimivien sote-palvelujen varmistamiseksi.

– Neljä vuotta sitten teimme parikymmentä konkreettista hallitusohjelmatavoitetta. Niistä osa toteutui hallituskauden aikana, osa ei. Nyt nostimme tavoitteiksi niitä toteutumatta jääneitä tavoitteita, jotka ovat yhä ajankohtaisia. Lisäksi esitimme liiton valiokunnille ja muille toimielimille toiveen esittää uusia ideoita, Lääkäriliiton Politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen kertoo.

Vanhat ja uudet tavoitteet koottiin yhteen. Terveyspoliittinen jaos arvioi, mitkä tavoitteista ovat kaikkein tärkeimmät, ja lopullisista linjauksista päätti liiton hallitus.

Yhdenvertaisuutta on parannettava

Liiton tärkeimpiä hallitusohjelmatavoitteita ovat perusterveydenhuollon aseman parantaminen ja tasa-arvoiset terveyspalvelut.

Väestön terveyseroja tulisi kaventaa, mutta terveyspalvelut jakautuvat epätasaisesti kansalaisten sosioekonomisen aseman pohjalta.

Julkisesti rahoitettujen perusterveydenhuollon lääkäripalvelujen saatavuutta pitäisi parantaa toteuttamalla kiristyneet hoitotakuusäädökset ja varmistamalla resurssit noin tuhannen lääkärin lisätyöpanokseen julkisesti rahoitetussa perusterveydenhuollossa. Tämä edellyttää rahoituksen nostoa.

– Hallitusohjelmaan pitäisi ottaa hanke, joka parantaisi yhdenvertaisuutta. Rakenteet ovat olemassa, nyt pitäisi kehittää toimintaa, Pärnänen toteaa.

Kärkitavoitteita on myös mielenterveyspalvelujen parantaminen. Päihde- ja mielenterveysongelmat ovat suurimpia sairauslomien ja ennenaikaisten eläköitymisten aiheuttajia. Varhainen ja oikea-aikainen apu perustasolla ehkäisee ongelmien monimutkaistumista ja kroonistumista.

Hallitusohjelmatavoitteita on kaikkiaan 27. Liiton hallitus priorisoi tavoitteita vielä huhtikuun kokouksessa, kun on selvillä, mikä on maan uuden hallituksen pohja.

Tavoitteet esillä myös kiertueella

Liitto pyrkii aktiivisesti edistämään tavoitteiden toteutumista.

Lue myös

– Hallitusohjelmatavoitteet on lähetetty kaikille eduskuntavaalien lääkäriehdokkaille ja erilaisten sidosryhmien edustajille. Keskustelua niistä pyritään herättämään myös sosiaalisessa mediassa, erityisesti Twitterissä, liiton viestintäjohtaja Lauri Korkeaoja kertoo.

Tavoitteet ovat esillä myös liiton maaliskuisella Terveys on tärkeintä -kiertueella. Paneelikeskusteluihin Helsingissä, Turussa, Oulussa, Kuopiossa ja Tampereella on kutsuttu alueilta eri puolueiden eduskuntavaaliehdokkaita keskustelemaan siitä, mitä tulevan eduskunnan pitäisi päättää sotesta.

– Vaalipaneeleissa on keskusteltu terveydenhuollon tilasta ja hyvinvointialueiden aloituksesta. Ehdokkaat ovat suhtautuneet liiton tavoitteisiin pääsääntöisesti myönteisesti. Monet tavoitteet tarvitsevat kuitenkin paljon rahaa toteutuakseen. Kyse on siitä, mitä halutaan priorisoida, eli onko terveys todella tärkeintä, Korkeaoja painottaa.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030