Jäsen

Valiokuntien kausi käynnistyi

Kandien uupuminen puhutti professiovaliokuntaa. Viidennen vuosikurssin opiskelijoista jopa viidennes jää välivuodelle.

Tiina Salo
Lääkärilehti
Turun professiovaliokunta käynnisti kautensa etäkokouksessa.

Lääkäriliiton alueelliset valiokunnat ovat aloittaneet kolmivuotisen työskentelynsä. Nyt mukana on myös edustajia hyvinvointialueilta.

 – Tavoitteena on, että liitolla olisi kontakti kaikkiin hyvinvointialueisiin valiokuntien paikallisosastoedustajien kautta. Jos edustus vielä puuttuu joistain valiokunnista, on niitä vielä mahdollisuus täydentää, kertoo Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen .

Valiokunnat vievät viestiä alueilta jaosten kautta Lääkäriliiton hallituksen päätöksentekoon ja päinvastoin. Ne ottavat myös kantaa paikallisiin koulutuspoliittisiin, terveyspoliittisiin tai edunvalvonnallisiin kysymyksiin.

Jokaisella erityisvastuualueella eli tulevalla yhteistoiminta-alueella toimii kolme valiokuntaa: edunvalvontavaliokunta, professiovaliokunta ja terveyspoliittinen valiokunta. Niiden toimintaa koordinoivat liiton piiriylilääkärit.

Työvoimapula ja etätyöt puhuttivat

Piiriylilääkäri Minna Kaarisalo kertoo, että valiokunnat aloittivat toimintansa Tyks-alueella vilkkaasti keskustellen ja innokkaasti ideoiden.

Lue myös

Edunvalvontavaliokunnassa keskusteluttivat erityisesti työolot ja etätyöskentely. Myös kandien etätyöskentelyn reunaehdot puhututtivat.

Professiovaliokunnan ensimmäisessä kokouksessa keskusteltiin psykiatrian alan pahenevasta työvoimapulasta. Myös kandien uupuminen puhutti, kun viidennen vuosikurssin opiskelijoista jopa viidennes jää välivuodelle.

– Terveyspoliittisessa valiokunnassa keskustelimme siitä, miten soten rahoitusmallin muutos käytännössä vaikuttaa. Vaaleissa luvattiin paljon, mutta miten rahat riittävät kaikkeen luvattuun, pohtii Kaarisalo.

Kirjoittaja

Tiina Salo


Faktat

Mitä odotat tältä valiokuntakaudelta?

Kari Rasku, Tays-alueen edunvalvontavaliokunta:

– Odotan hyviä keskusteluja lääketieteen eri alojen kollegoiden kanssa edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Edunvalvontavaliokunta on myös näköalapaikka alueen eri työpaikkoihin ja toisaalta liiton suunnasta tuleviin terveisiin.

  Johanna Anttila-Bondestam, Hyks-alueen professiovaliokunta:

– Odotan valiokuntatyöskentelyltä oman verkoston laajentumista ja uusien monipuolisten näkökulmien saamista koulutusasioihin. Haluan myös olla mukana viemässä lääkäreiden koulutusasioita eteenpäin – sote-uudistuksen tiimoissa on huolehdittava siitä, etteivät koulutusaspektit unohdu kaiken muun uuden ohella.

 Hanna-Mari Jauhonen, Kys-alueen terveyspoliittinen valiokunta (pj):

– Odotan valiokunta- ja jaostyöskentelyssä hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymisen seuraamista. Erityisesti palvelustrategiat ja palveluverkostot sekä palveluiden tuottamisen mallit kiinnostavat.

Aluevaltuutetut ovat kriittisen tehtävän edessä päättäessään, miten uuden rahoitusmallin määrittämä kiinteä budjetti jaetaan ja resurssit kohdennetaan. Priorisointi nousee varmasti keskusteluun. Odotan myös keskustelua yhtenäisistä vaikuttavuuden, yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden kriteereistä päätöksentekoon.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030