Koulutuksia 34/2021, 36/2021

Aikuisten psykodynaaminen yksilöpsykoterapeuttikoulutus 2022–2025 (74 op)

21.1.2022 - 21.11.2025, Turku, Perhetalo Heideken

Paikka
Perhetalo Heideken
Sepänkatu 3, Turku
Järjestäjä
Psykodynaaminen Psykoterapia ry
Kohderyhmä
Sosiaali- tai terveysalan ammattilaiset, kuten lääkärit, psykologit, sosiaalityöntekijät ja sairaanhoitajat. Lisäksi edellytetään riittävää työkokemusta ja vähintään sopimusta alkavasta omasta psykoterapiasta. Jos koulutukseen otetaan muita yliopistotutkinnon suorittaneita kuin lääkäreitä tai psykologeja ja/tai ammattikorkeakoulutuksen suorittaneita terveys- tai sosiaalialan henkilöitä, vaaditaan heidän kohdallaan, että hakuperusteena olevaan tutkintoon tulee haettaessa sisältyä tai olla suoritettuna vähintään 30 op:n psykologian ja/tai psykiatrian lisäopinnot
Hinta
Koulutuksen kokonaishinta koulutettavaa kohden on 10 680 e, jos koulutettavia on 12 tai 12 810 e, jos koulutettavia on 10. Koulutus maksetaan tasaerinä lukukauden alussa.
Osanottajia
12
Lisätietoja
Anneli Larmo, s-posti: anneli.larmo@pp.fimnet.fi
Ilmoittautuminen
15.10.2021 mennessä.
https://www.utu.fi/yliopisto/psykoterapeuttikoulutus
Ohjelma

Koulutus alkaa tammikuussa 2022 ja jatkuu yhteensä 8 lukukauden ajan. Koko päivän mittaiset seminaarit (3 x 90 min) ovat joka toinen perjantai ja niissä perehdytään psykodynaamisen psykoterapian teoriaan, menetelmään, kehitysteoriaan, erityiskysymyksiin, kliiniisiin tapauksiin sekä opinnäytetyön tekemiseen.

Haku päättyy 15.10.2021 klo 15.00.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030