Koulutuksia 23-24/2023

XIX Valtakunnalliset Traumapäivät

27. - 29.9.2023, Kotka, Merikeskus Vellamo

Paikka
Merikeskus Vellamo
Tornatorintie 99, Kotka
Järjestäjä
Suomen Traumatologiyhdistys
Kohderyhmä
Kohderyhmänä ovat traumaa leikkaavat ortopedit, käsikirurgit, pehmytkirurgit, akuuttilääkärit, anestesialääkärit ja edellä mainituille aloille erikoistuvat lääkärit, sekä kaikki lääkärit, jotka saattavat joskus päätyä tiukkaan tilanteeseen.
Erikoisala
Kirurgia - runkokoulutus, Anestesiologia ja tehohoito, Käsikirurgia, Neurokirurgia, Ortopedia ja traumatologia, Plastiikkakirurgia, Suu- ja leukakirurgia, Verisuonikirurgia, Yleiskirurgia, Yleislääketiede, Akuuttilääketiede
Hinta
3 pv lippu 520 e (sis. alv 0%)
2 pv lippu 440 e (sis. alv 0%)
1 pv lippu 380 e (sis. alv 0%)
Kurssijuhla 50 €
STY:n jäsenille alennus -50 %
Ilmoittautuminen ja maksaminen: www.traumapaivat.fi
Osanottajia
200
Lisätietoja
s-posti: sihteeri@traumasurgery.fi
Ohjelma

Ke 27.9. – Tyyntä ennen myrskyä
7.50 Kuljetus Rautatientorilta + Helsinki-Vantaalta
9.00–10.00 Ilmoittautuminen, kahvi
10.00–12.00 Sessio 1 – Luutrauma 
Murtumahoidon tutkimusnäyttö lisääntyy ja uusia implantteja saadaan käyttöön jatkuvasti. Käyttökokemusta kertyy uudenlaisen murtumakiinnitysvälineistön eduista ja ongelmista, ja samalla konservatiivinenkin hoito on hyvä pitää mielessä joissain perinteisesti operatiivisesti hoidetuissa vammoissa. Monesti hoitolinjaukset pohjautuvat vahvaan kliiniseen kokemukseen ja loogiseen päättelyyn. Luutraumasessiossa kokeneet traumatologit käsittelevät käytännönläheisesti vinkkejä ja kokemuksia sekä uusista implanteista että hankalista, ajoittain failureen johtavista murtumafiksaatioista.
10.00–10.30 Olecranon-murtuman hoitovaihtoehdot - tension band/ lukkolevy/lankafixaatio vai konservatiivinen hoito
10.30–11.00 Solisluumurtuman hoito tänään
11.00–11.30 Proksimaalinen säärimurtuma - hoidon sudenkuopat
11.30–12.00 Fibulan ydinnaulaus - Tips & Tricks 
12.00–13.00 Lounas
13.00–14.45 Sessio 2 – Helppo vamma, vaikea potilas
Koulutuksista ja kirjallisuudesta löytyy vastauksia murtumien luokitukseen, avauksiin ja kiinnitysmenetelmiin liittyviin kysymyksiin. Murtumat ovat kuitenkin kiinni potilaissa, minkä vuoksi sessiossa pohditaan työkaluja tilanteisiin, jossa potilaan hoito on murtuman hoitoa haastavampaa.
13.00–13.25 Suisidaalinen potilas trauma-osastolla 
13.25–13.50 Anestesiakelpoisuuden ja -muodon valinta yhteistyössä
13.50–14.15 Alaraajamurtuma ASO-potilaalla 
14.15–14.45 Nilkan FAFO-naulaus
14.45–15.15 Kahvitauko, näyttelyyn tutustuminen
15.15–17.00 Sessio 3 – Traumatologiaa keskussairaalassa
Erikoislääkärikoulutuksen kivijalka rakennetaan keskussairaaloissa, joissa hoidetaan myös laajasti murtumapotilaita. Miten hoitaa laadukkaasti traumapotilaat ja huolehtia koulutuksesta keskussairaalan resurssein ja ilman jokaisen nivelen spesialistia? Paneelikeskustelussa keskussairaaloiden traumavastaavat eri puolilta Suomea esittelevät toimivia käytäntöjä ja pohditaan yhdessä ratkaisuja ongelmiin.

Iltajuhla 19.00– …


To 28.9. – Myrskyn silmässä

9.00–10.30 Sessio 4  Kun veri vetää maailmalle 
Aseellisten konfliktien ja luonnonkatastrofien alueilla työskentely poikkeaa paljon tavallisesta arjesta. Silti siinä on jotain, mikä toisia kiinnostaa ja veri vetää maailmalle  kirjaimellisesti. Sessiossa käydään läpi, mitä realistisia vaihtoehtoja on, jos kriisialueilla työskentely kiinnostaa. Tule kuuntelemaan, esittämään kysymyksiä ja keskustelemaan, jos haluat tietää, mitä eri koulutuksia katastrofilääketieteen maisterin tutkinto mukaan lukien on tarjolla, miten hakea humanitaaristen järjestöjen kautta kriisialueille, millaista olisi työskennellä eteläafrikkalaisessa traumasairaalassa ja miten voi lääkärinä lähteä mukaan sotilaalliseen kriisinhallintaan.
9.00–9.30 Järjestöjen kautta maailmalle
9.30–10.00 Traumasairaalaan Etelä-Afrikkaan 
10.00–10.30 Mukaan sotilaalliseen kriisinhallintaan
10.30–11.00 Kahvitauko, näyttelyyn tutustuminen
11.00–12.30 Sessio 5  Alakynnestä voittoon 
Shokkihuoneessa on instabiili traumapotilas ja lattia lainehtii verestä. Sinua kohti ammutaan taistelutilanteessa ja pelkäät henkesi edestä. Erilaisia tilanteita, mutta voiko niitä yhdistää se, miten mieli ja keho reagoivat? Miten tehdä päätöksiä kun tilanne on tiukka ja erittäin hektinen? Miten kommunikoida kun stressitilanne on päällä? Miten käsitellä jälkikäteen huonoja päätöksiä, virheitä tai lähtökohtaisesti rankkoja tilanteita? Tästä kaikesta puhuu usean kriisinhallintaoperaation kokemuksella Enrico Annus, joka työskentelee Utin jääkärirykmentissä puolustusvoimien erikoisjoukkojen komentoaliupseerina.
12.30–13.30 Lounas
13.30–15.30 Sessio 6  pienryhmäkeskustelut & taitorastit:

- Keskustelupaja: Komplikaatioiden käsittely
Traumakirurgiassa väistämättä on tilanteita, jossa olisi ehkä voinut toimia paremmin. Tai ainakin tilanteita, joista jää tunne että olisi voinut tehdä asioita toisin. Pienryhmäkeskustelussa käsitellään aihepiiriä, josta harvemmin puhutaan. Miten käsitellä sitä, että me kaikki teemme joskus virheitä ja olisimme voineet toimia paremmin? Ainakin omasta mielestämme. Keskustelua ohjaa ja omia kokemuksiaan avaa EKHVA:n hyvinvointialuejohtaja ja ortopedian EL Sally Leskinen

- Keskustelupaja: Erikoistuvien lääkärien koulutuksen haasteet ja hyvät käytännöt 
Erikoistuvien lääkärien koulutuksen haasteet ja hyvät käytännöt - keskusteluryhmässä puheenjohtajina toimivat professori Teppo Järvinen ja keskussairaalan koulutusvastaava Lauri Halonen. Keskustelussa on tarkoitus jakaa hyviä käytäntöjä ja pohtia yhdessä hyviä
ratkaisuja laadukkaan traumatologisen koulutuksen järjestämiseksi terveydenhuollon turbulenssin keskellä.

- Työpaja: Ex-fix
Vammahallintaortopedian kulmakivi. Työpajassa käydään läpi ex-fixin periaatteita ja sen jälkeen harjoitellaan muoviluilla erinomaisessa ohjauksessa. Ohjelmassa on kaikista yleisin nilkan yli ex-fix sekä harvinaisempi supra-asetabulaarinen ex-fix.

- Työpaja: E-FAST 
E-FAST on käyttökelpoinen työkalu vaikeasti vammautuneen potilaan hoidossa, kun pitää päättää, mitä leikataan eli vuotaako potilas vatsaontelosta, rintaontelosta vai sydämestä, vai onko hemodynaamisen epävakauden syynä kenties tensiopneumothorax. E-FASTin
oppiminen ei vaadi aiempaa ultraäänikokemusta ja kun tekniikan kerran oppii, pääsee toistoja tekemään omassa työssä ja työkalun luotettavuus käytössä paranee. E-FAST työpajassa käydään läpi ultraäänen käytön perusteet ja tekniikka ja jokainen pääsee
harjoittelemaan E-FASTin tekoa kädestä pitäen.

16.00–17.30 Sessio 7  Damage Control Orthopaedics (DCO) 
Vammanhallintaortopedialla eli DCO:lla tarkoitetaan vaikeasti vammautuneen potilaan murtumien väliaikaista stabilointia. Tässä sessiossa kokeneet traumahoidon konkarit käyvät läpi milloin tätä työkalua voi käyttää ja miten se toimii eri vammoissa "tips and tricks" -tyyliin.
16.00–16.30 Potilasvalinta - milloin potilas hyötyy vaiheistetusta hoidosta? 
16.30–16.50 Yläraajan DCO - tips and tricks 
16.50–17.10 Alaraajan DCO - ex fix all over
17.10–17.30 Vaikean lantiovamman tukeminen 

18.00 - … Speed dating
Vellamon Venehallissa järjestetään traumakirurgian pikatreffit. Speed networking -hengessä järjestetään iltatilaisuus,
jossa ihmiset pääsevät tutustumaan toisiinsa ja Suomen traumakirurgian kuumimpiin nimiin rennoissa tunnelmissa
hienossa tilassa.


Pe 29.9. – Linjojen takana
Linjojen takana kohdataan ensivaiheen akuuttien toimenpiteiden jälkitiloja ja hoitamattomia vammoja. Aiheena infektiot, luutumattomuus, luupuutoksen hoito ja pehmytkudosvammat. Mukana moniammatillinen näkemys ortopedian, plastiikkakirurgian, käsikirurgian ja leukakirurgian muodossa.

9.00–11.00 Sessio 8  "Terveisiä Ukrainasta - ortopediaa"
9.00–9.30 Masqualet luupuutosten hoidossa 
9.30–10.00 Bone Transport, teoria ja potilastapaukset 
10.00–11.00 Potilastapauksia, sotavammojen jälkihoitoa
11.00–12.00 Lounas
12.00–14.00 Sessio 9  "Terveisiä Ukrainasta - muu kirurgia" 
12.00–12.30 "Kun infektiolääkäri itkee"
12.30–13.00 "Sirpaleen viemää"
13.30–14.00 "Luoti lävisti leuan" 
14.30 Kuljetus Helsinkiin

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030