Koulutuksia 35-36/2023

Aamuwebinaari potilaan osallisuudesta tutkimuksissa

27.9.2023, Webinaari

Paikka
Webinaari
,
Kohderyhmä
Terveystutkimuksia tekevät
Lisätietoja
Kari Linden, Yliopiston Apteekki, tutkimusyksikkö
Ilmoittautuminen
22.9.2023 mennessä.
link.webropolsurveys.com/Participation/Public/2850497b-443c-45ab-8475-86fe872d6df6?displayId=Fin2860594
Ohjelma

Tapahtuman kotisivut

https://www.fimea.fi/-/aamuwebinaarit-potilaiden-osallisuudesta-jatkuvat-27.9.2023-klo-8.30-10-ilmoittaudu-mukaan-

https://urly.fi/3cne

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkoston, EUPATI Suomen ja Lääkeinformaatioverkoston yhteinen työryhmä jatkaa aamuwebinaarien järjestämistä potilaiden osallisuudesta. Tällä kertaa webinaarisarjassa kuullaan kokemuksia HUS Psykiatrialla toteutettavasta tutkimushankkeesta, jonka tarkoituksena on kuvata potilaiden kokemuksia videovälitteisistä etävastaanotoista ja vahvistaa siten tutkimuksellista tietoa potilaan näkökulmasta psykiatrian erikoissairaanhoidon palvelujen kehittämisessä ja kohdentamisessa.  

Tutkimusryhmässä keskeisessä roolissa ovat koulutetut tutkimus- ja kokemusasiantuntijat, jotka ovat osallistuneet tutkimuksen suunnitteluun, toteuttavat aineiston keruun, analyysin ja raportoinnin yhdessä muun tutkimusryhmän kanssa. Samalla luodaan ja kehitetään yhdessä mallia aidolle tutkimusyhteistyölle kokemusasiantuntijoiden kanssa. 

Videovälitteiset hoitomuodot ovat tutkimuksen mukaan tehokkaita psykiatrisessa hoidossa ja COVID-19 pandemian aikana niiden käyttö yleistyi huomattavasti. Kuvailevaa tutkimustietoa potilaiden kokemuksista on kuitenkin vähän. Tutkimuksen aineisto muodostuu videovälitteistä hoitoa saaneiden potilaiden ja heidän omaistensa haastatteluista.  

Keskustelua alustavat kokemusasiantuntijat Kristo Hirsma ja Theresa Majalahti sekä HUS Psykiatrian johtava ylihoitaja Päivi Soininen.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030