Apurahoja 20-21/2024

Kunnanlääkäri Uulo Arhion muistorahasto

20.10.2024,

Ohjelma

Kunnanlääkäri Uulo Arhion muistorahasto julistaa haettavaksi apurahoja 30 000 euroa. Summa jaetaan useampana eränä ensisijaisesti lääketieteellisen vanhustutkimuksen ja toissijaisesti geriatriaan erikoistuvien lääkärien koulutukseen. Apuraha voi kattaa kahden kuukauden virkavapauden. Apurahaa on mahdollista hakea myös vanhustyön lääketieteellistä tutkimusta koskevan koulutuksen järjestämiseen sekä lääketieteellisiin tutkimuksiin, jotka liittyvät koronan vaikutuksiin vanhusväestöön. Apuraha on tarkoitus käyttää vuoden 2025 aikana.

Hakemukseen tulee sisältyä seuraavat asiat:

- tutkimuksen aihe

- tutkimuksen tausta

- tutkimussuunnitelma

- aineisto ja menetelmät

- eettiset näkökohdat

- tutkimuksen merkitys

- kokonaisselvitys tutkimuksen rahoituksesta

- järjestettävän koulutuksen osalta tarkka selvitys koulutuksen rahoituksesta, sisällöstä ja kouluttajista

- hakijan ansioluettelo ja yhteystiedot.

Hakemukset osoitetaan Kunnanlääkäri Uulo Arhion rahastolle ja toimitetaan 20.10.2024  klo 16 mennessä liitteineen sähköpostitse elisabeth.sampo@laakariliitto.fi tai postitse osoitteella Suomen Lääkäriliitto / Elisabeth Sampo, PL 49, 00501 Helsinki.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030