Koulutuksia 23-24/2024

Laatuvastaavakoulutus 2024

28. - 29.8.2024, Tuusula, Kokoushotelli Gustavelund

Paikka
Kokoushotelli Gustavelund
Kirkkotie 36, Tuusula
Järjestäjä
Laatuverkostot ja Conmedic
Kohderyhmä
Toiminnan ja laadun kehittämisestä kiinnostuneet terveydenhuollon ammattilaiset
Hinta
Laskutetaan 1 250 e + alv, kattaa koulutuksen, materiaalit ja tarjoilun
Lisätietoja
s-posti: klas.winell@conmedic.fi
Ilmoittautuminen
7.8.2024 mennessä.
beta.conmedic.fi > Koulutus > Laatuvastaavakoulutus 2024 tai s-posti: yhteys@conmedic.fi
Ohjelma

28.8.2024
9.00 Ilmoittautuminen
9.15 Koulutuksen tavoitteet, tutustuminen muihin kurssilaisiin
9.45 Laatukäsitteet
12.00 Lounas
12.45 Laadun kehittämistä säätelevä terveydenhuollon lainsäädäntö, asetukset ja ohjeet
15.00 Kahvi
15.15 Prosessin kehittäminen
16.30 Ryhmätyö
18.00 Koulutus päättyy

29.8.2024
8.00 Kertaus ja päivän tavoitteet
8.20 Ryhmätyön purku
9.30 Laatuympyrä ja laatujärjestelmät
11.30 Lounas
12.15 Potilasvahingot ja niiden ehkäisy
13.15 Potilas hoidon ja kehittämisen keskiössä, välitehtävä seuraavaan kertaan (noin 2-3 päivän työpanos)
15.15 Moduuli I päättyy

Eri koulutusmoduuleissa II ja III käsiteltävät asiat: 

Moduuli II alustavasti 29.–30.10.2024

 • Laadunkehittämisajattelun syventäminen
 • Laadunkehittämistä ohjaavat kulttuurit
 • Arvot, visiot ja strategia
 • Henkilökunnan motivoiminen ja sitouttaminen
 • Laatumittausten tulosten tulkitseminen ja prosessin kehittäminen
 • Laatuindikaattorien valmistelu

 Moduuli III alustavasti 19.–20.12.2024 

 • Laatumittauksen suunnittelu
 • Kehittämisprojektin suunnittelun perusteet
 • Johtamisen ja fasilitoinnin merkitys
 • Innovatiivisuus
 • Tekoäly kehittämisen apuna
 • Toiminnan yhteiskunnallinen merkitys
 • Terveyserojen kaventaminen
 • Laadun kehittämiseen liittyvät eettiset näkökohdat

Tapahtuman kotisivuthttps://www.beta.conmedic.fi/

Tavoitteet: Koulutuksen käytyään terveydenhuollon ammattilaisella on valmiudet vastata oman työyksikkönsä laadunkehittämistyöstä ja vetää kehittämishankkeita, joissa tavoitellaan terveyshyötyä, laatua ja vaikuttavuutta. Laatuvastaavakoulutus koostuu kolmesta kahden päivän koulutusmoduulista sekä välitehtävistä. Nämä muodostavat oppimiskokonaisuuden, jonka suoritettuaan voi toimia itsenäisesti laadun kehittämistehtävissä. Kummallekin välitehtävälle laskettu työaika on 2–3 päivää. Koulutukseen voi osallistua työyhteisön ainoana edustajana, mutta usemman osallistuminen tukee tiimiytymistä ja kehittämistyön vahvistumista työpaikalla. Vuoden 2024 laatuvastaavakoulutuksen ensimmäinen koulutusjakso on 28.–29.8.2024. Seuraavat jaksot ovat lokakuussa ja joulukuussa 2024.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030