Liitto toi­mii 4/1992 vsk 47 s. 303

Orientoivan vaiheen todellinen pituus

Yhdestä kolmeen kuukautta yli vuoden ovat useimmat LL-tutkinnon suorittaneet käyttäneet aikaa vuoden mittaisen orientoivan palvelun kokoamiseen. Naiset ovat hankkineet laillistuksen nopeammin kuin miehet. Liiton työvoimapoliittinen toimikunta on teettänyt seurantaa varten selvityksen orientoivan vaiheen todellisesta kestosta.

Kaikki vuonna 1990 LL-tutkinnon suorittaneet eivät olleet kyselyn aikaan vielä saaneet laillistusta, mutta oheisesta taulukosta voi silti päätellä orientoivan vaiheen todellisen keston hiukan lyhentyneen. Tämä olisi myös ymmärrettävää ja toivottua, koska suorittamista tuolloin pyrittiin helpottamaan väljentämällä sääntöjä.

Kuluvana vuonna orientoivan vaiheen kesto ilmeisesti taas pitenee terveydenhuollon säästöpyrkimusten vuoksi. Ov-virkoja muutetaan jatkuvasti muiksi koulutusviroiksi, ja näitä on nyt jäädytetty. Myös viransijaisuuksia on aikaisempaa vähemmän tarjolla varsinkin tälle kokemattomimmalle osalle nuorista lääkäreistä.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030