Lehti 4: Liitto toi­mii 4/1992 vsk 47 s. 304

Lääkäriksi kehitysmaihin -opas valmistunut

Lääkäriliitto pitää tärkeänä, että suomalaisilla lääkäreillä on mahdollisuus työskennellä kehitysmaissa ja että he saavat tietoa alan koulutuksesta ja rekrytointikanavista. Tämän takia liitto on laatinut jäseniään varten Lääkäriksi kehitysmaihin -oppaan. Opas on maksuton ja sitä voi tilata Lääkäriliitosta (puh. 90-39 30 730).

Noin 50 suomalaislääkäriä työskentelee parhaillaan kehitysmaissa. He haluavat antaa panoksensa inhimillisen hädän lievittämiseen siellä, missä hätä on suurin. Kehitysmaissa voi tehdä todellista lääkärintyötä, jossa on käytettävä ammattitaitoa ja kokemusta laidasta laitaan. Se pakottaa oppimaan jatkuvasti uutta sekä soveltamaan opittua uudenlaisissa olosuhteissa. Myös persoonansa on asetettava peliin: työ vaatii loputtomasti ennakkoluulottomuutta, kärsivällisyyttä, sopeutumiskykyä sekä rakkautta ihmisiä ja lääkärintyötä kohtaan.

Lue myös

Lääkäriksi kehitysmaihin -oppaassa on tietoa Suomen kehitysyhteistyöstä sekä alan koulutuksesta ja rekrytointikanavista. Lisäksi esitellään lääkärien toimintaa erilaisissa tehtävissä ja järjestöissä kehitysmaissa. Oppaassa käsitellään myös palkkausta, verotusta ja sosiaaliturvaa sekä Lääkäriliiton jäsenetuja ulkomailla työskentelyn aikana. Artikkelit koostuvat pääosin kokeneiden kehitysmaalääkäreiden kirjoituksista.

Lääkäriliiton opassarjassa ovat lisäksi saatavissa seuraavat kirjaset:

- Lääkäriliiton perussäännöt ja ohjeet

- Stadgar och grundregler

- Lääkärin vakuutukset

- Toiminta yksityislääkärinä

- Lääkärin etiikka (tilapäisesti loppunut)

- Läkarens etik

- Lääkäri ja päihdeongelma.

Oppaat ovat maksuttomia liiton jäsenille.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030