Liitto toi­mii 4/1992 vsk 47 s. 306

Akava toimiin vastavalmistuneiden työllisyystilanteen parantamiseksi

Akava on julkistanut oman toimintaohjelmansa vastavalmistuneiden työllisyystilanteen parantamiseksi. Akava vaatii lisää harkinnanvaraista työllistämistukea julkiselle ja yksityiselle sektorille sekä työvoimakoulutuksen suuntaamista siten, että nuoria akateemisia voitaisiin valmentaa mm. yritystoimintaan. Opiskelijamäärät tulee tarkistaa muuttuneiden työmarkkinoiden mukaisesti. Lisäksi Akava vaatii opintolainojen takaisinmaksuajan pidentämistä ja vastavalmistuneiden työttömyysturvan parantamista.

Marit Henriksson

Taloudellinen lama on lisännyt akateemisten ja muiden erityiskoulutettujen työttömyyttä etenkin teollisuuden ja kaupan aloilla, mutta toteutetut säästötoimet ovat heikentäneet työllisyystilannetta myös julkisella sektorilla. Erityisen vaikeassa asemassa ovat vastavalmistuneet akavalaiset, joiden työttömyys on viimeksi kuluneen vuoden aikana moninkertaistunut.

Myös lääkäreille viime kuukaudet ovat merkineet lääkäripulan vaihtumista syveneväksi työttömyydeksi. Uusia virkoja ei ole perustettu, perustetut virat on jätetty täyttämättä ja viransijaisuuksien käyttöä on tuntuvasti vähennetty. Työt yksityissektorilla ovat käyneet niukemmaksi ja yksityisiä lääkäriasemia on ajautunut konkurssiin. Nuorten lääkärien on yhä vaikeampi löytää sopivia virkoja tai sijaisuuksia orientoivan vaiheen ja erikoistumispalvelun suorittamiseksi. Vuodenvaihteessa Lääkäriliittoon oli ilmoittautunut noin 70 työtöntä lääkäriä.

Todellisuus on vielä työttömyyslukujakin synkempi, sillä lama on johtanut myös opintojen tarkoitukselliseen pitkittämiseen, piilotyöttömyyteen ja epätarkoituksenmukaisiin tehtäviin hakeutumiseen. Monissa akavalaisissa ammateissa toisarvoisiin tehtäviin ajautuminen saattaa johtaa urakehityksen pysyvään vinoutumiseen.

Kuoreen vetäytymällä ei lamaa voiteta

Akavan puheenjohtaja Voitto Ranne arvosteli toimintaohjelman julkistamistilaisuudessa 9.1. hallitusta riittämättömistä toimista työllisyystilanteen parantamiseksi ja piti suunnitelmia vähentää 200 000 julkisen sektorin työpaikkaa sekä nostaa eläkeikää nykytilanteessa täysin käsittämättöminä. Nyt tarvittaisiin nopeasti taloudellista toimeliaisuutta elvyttäviä toimenpiteitä, jotta laman syveneminen ja työttömyyden edelleen paheneminen voitaisiin torjua.

- Ei talous lähde kohenemaan sillä, että vetäydytään kuoreen ja supistetaan toimintoja, vaan päivänvastoin nyt pitäisi tukea julkista taloutta ja yrittäjyyttä, muistutti Ranne. Hän katsoi kuitenkin, että vientiteollisuus on jo osansa saanut.

- Sellainen teollisuus on arvotonta, jota pitää koko ajan tukea kuin maataloutta ikään. Teollisuus ja elinkeinoelämä tarvitsevat terveen pohjan, jotta työllisyydelle luodaan kestävyyttä.

Ranteen mukaan myös hallituksen kauniit puheet koulutuksesta ja toteutetut toimet lyövät toisiaan korvalle. Hän vaati hallitusta pitämään lupauksensa ja panostamaan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen, jotta Suomi selviäsi lamasta ja olisi mahdollisimman iskukykyinen talouden elpyessä.

Toimenpiteet

Akava vaatii toimenpideohjelmassaan, että työministeriön myöntämää harkinnanvaraista työllistämistukea lisätään ja suunnataan myös yksityisille toimialoille. Määräaikainen työllistäminen on aiemmin tarjonnut monille vastavalmistuneille akavalaisille mahdollisuuden työkokemuksen saamiseen, mutta viime aikoina valtion määrärahat ovat huvenneet etupäässä pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen.

Lue myös

Myös työvoimapoliittinen aikuiskoulutus korkeakouluissa on viime aikoina ollut lamassa. Akavan mielestä vastavalmistuneille tulee tarjota täydennyskoulutusta tehtäviin, joilla on työvoiman tarvetta sekä valmentaa heitä oman yrityksen perustamiseen. Myös harjoittelumahdollisuuksia elinkeinoelämässä tulee lisätä. Koska yritykset ovat nykytilanteessa haluttomia uuden henkilökunnan palkkaamiseen, on Akava valmis selvittämään myös mahdollisuuksia vastavalmistuneiden työpanoksen joustavaan tai osa-aikaiseen myymiseen ilman varsinaista työsuhdetta.

Tiedekuntien opiskelijamäärät tulee tarkistaa muuttuneiden työmarkkinoiden mukaisiksi. Julkishallinnossa toimintojen supistuminen ja kasvun hidastuminen tulee olemaan pysyvää, joten koulutusmääriä tulee vähentää erityisesti kuntien ja valtion tehtäviin valmistavilla aloilla. Tämä koskee mm. lääkärikoulutusta, jonka supistamista myös Lääkäriliitto on nyt entistä ponnekkaammin vaatinut.

Vastavalmistuneiden tilanteen helpottamiseksi Akava vaatii opintolainojen takaisinmaksuajan ja opiskelija-asuntojen asumisoikeuden pidentämistä. Myös työttömyysturvaa on kehitettävä siten, että työtön voi käyttää aikaansa opiskelun. Nykyisin opiskelu katsotaan esteeksi peruspäivärahan saannille.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030