Liitto toi­mii 4/1992 vsk 47 s. 307

Akavalta myönteinen EY-kanta

Akavan hallitus on 14.1. antanut julkisuuteen kannanoton, jossa esitetään, että Suomen tulisi jättää EY-hakemuksensa mahdollisimman pian, jotta jäsenanomus voitaisiin käsitellä yhdessä Ruotsin ja Itävallan hakemusten kanssa. EY:n jäsenenä Suomella olisi paremmat mahdollisuudet vaikuttaa yhdentymisen sisältöön kuin jättäytymällä EY:n ulkopuolelle.

Akava katsoo, että jäsenyysneuvotteluissa on otettava huomioon Suomelle tärkeät erilliskysymykset, jotta kansalliset, taloudelliset ja turvallisuuspoliittiset edut tulisivat mahdollisimman hyvin turvatuiksi.

Kun ETA:sta on tulossa vain ylimenovaiheen ratkaisu, on Suomen säilyttääkseen kilpailuasemansa haettava EY:n jäsenyyttä. Suomen tulee integraatioratkaisuissaan ottaa huomioon talous- ja elinkeinoelämämme lisäksi julkinen sektori ja pohjoismaisen sosiaaliturvan tason säilyminen. EY-ratkaisussa on selkeästi taattava palkansaajien asema ja vaikutusmahdollisuudet sekä kansallisen sopimus- ja neuvottelujärjestelmämme tulevaisuus, vaatii Akava.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030