Liitto toi­mii 6/1992 vsk 47 s. 533

Hallituksen päätöksiä

Marit Henriksson

Lääkäriliiton hallituksen kokouksessa 24.1.92 käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

- Päätettiin myöntää liiton pronssinen ansiomitali dosentti Olli Takkuselle hänen päättäessään toimikautensa liiton hallituksessa.

- Kuultiin selonteko ajankohtaisesta virkaehtosopimustilanteesta. Uusi kunnallista sopimusmenettelyä koskeva pääsopimus pyritään saamaan valmiiksi maaliskuun loppuun mennessä. Lääkärikartelli vaatii lääkäriryhmille omaa sopimusoikeutta. Neuvoteltavina ovat myös väestövastuujärjestelmän laajentaminen sekä sairaalalääkärien lisätyöjärjestelmän käyttöönotto.

- Päätettiin toimenpiteistä valtuuskunnan ponsien johdosta. Jäsenmaksuporrastuksen uudistamisen valmistelu annettiin järjestövaliokunnan tehtäväksi. Yleis- ja erikoislääkärien koulutustarvetta selvittää työvoimapoliittinen valiokunta.

- Nimettiin liiton edustajat Akavan liittokokouksiin vuonna 1992 sekä Akavan eri toimielimiin vuosiksi 1992-93.

- Lääketiede 92 -johtoryhmään nimettiin Lääkäriliiton edustajiksi Pekka Anttila, Risto Ihalainen, Kale Juva ja Juha Metso.

- Työterveyslääkärien palkkaussuositusta tarkistettiin 4 %:lla, mikä vastaa ylempien toimihenkilöiden yleistä palkkakehitystä. Vuosipalkkio 1.2.92 lukien on 6 130 mk viikkotyötuntia kohden.

- Päätetttiin järjestää Lääkäriliiton 82-vuotispäivän kunniaksi 27.2.92 valtionosuusuudistuksen vaikutuksia pohtiva seminaari: Kuka hoitaa ketä, missä ja miten.

- Lääkärimatrikkelin -92 hinnoiksi vahvistettiin: ennakkotilaushinta jäsenille 380 mk, jäsenhinta 550 mk, ennakkotilaushinta ulkopuolisille 550 mk ja myyntihinta ulkopuolisille 650 mk. Matrikkeli ilmestyy keväällä -93.

Lue myös

- Asetettiin työryhmä selvittämään erilaisia julkisen ja yksityisen sektorin terveyspalvelujen yhteensovittamisen vaihtoehtoja ja niihin liittyvää sairausvakuutuksen kehittämistarvetta sekä valmistelemaan Lääkäriliiton linjanvetoja ja toimintaohjelmaa terveydenhuoltojärjestelmien kehittämisessä. Työryhmään nimettiin Kale Juva, Antti Jäättelä, Klas Winell, Markku Äärimaa ja sihteeriksi Santero Kujala.

- Merkittiin tiedoksi raportti lääkärien työllisyystilanteesta. Viime vuonna työttömyyskorvausta maksettiin kaikkiaan 78 lääkärille. Tammikuussa työnvälitykseen oli ilmoittautunut noin 100 lääkäriä, joista runsaat 70 oli työttömiä ja muilla työt loppumassa lähiakoina.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030