Liitto toi­mii 8/1992 vsk 47 s. 750

Uutta: videoita ja kirjallisuutta

Lääkärinä Suomessa

"Yleislääkärin työssä tulee paljon tilanteita, joissa kokee riittämättömyyttä. Vuosien mittaan on oppinut suhtautumaan realistisemmin asioihin ja armahtamaan itseään. Sitä tekee parhaansa ja muuta ei voi..."(Juha Metso)

Lääkäriliiton tuottama video lääkärimaailmasta on valmistunut.

Videossa seitsemän erikoislääkäriä kertoo työstään, harrastuksistaan, ammatinvalinnastaan ja elämänkokemuksistaan.

Video soveltuu lukiolaisille ammatinvalinnanohjaukseen ja muille esittelyksi lääkärin monipuolisesta työstä.

Videon kesto on 19 min.

Doctors in Finland

"This film began with a statement that Finnish doctors are ordinary Finnish men and women. During their leisure hours they take to music a little more commonly than others Finns.

Sports is a common pastime as well - good stamina stand you in good stead in the profession..."

Suomalaiset lääkärit esittelevät terveydenhuoltoamme. Kuva kulkee terveyskeskuksesta yliopistosairaalaan, lääkärien koulutuksesta tutkimukseen. Oma lukunsa on Lääkäriliitollakin.

Video sopii ulkomaisille vieraille esittelyksi maamme tasokkaasta terveydenhoidosta.

Videon kesto 12 min.

Videot on tuottanut Delta Video Ltd. Niiden hinta on 350 mk, molempia videoita voi myös lainata maksutta.

Väkivallan todelliset kasvot

Kansalaiskasvatuksen Keskus on tuottanut videon tavoitteenaan väkivallan seurauksien selvittäminen uhrien näkökulmasta, ennaltaehkäistä väkivaltaista käyttäytymistä ja etsiä myönteisiä vaihtoehtomalleja väkivallan käytölle.

Video soveltuu paitsi kouluille ja nuorisotyöntekijöille myös lääkärien näytettäväksi eri tilaisuuksissa.

Video kestää 20 min. Käsikirjoitus on Timo Nuutisen. Lääkäriliitto on ollut tukemassa videon tuottamista. Sitä voi lainata liitosta.

Syy vai seuraus

Mikä tekee aineesta huumeen? Mikä on huumeriippuvuus? Miten huumeidenkäyttäjiä hoidetaan Suomessa. Näihin ja moniin muihin kysymyksiin pyrkii vastaamaan Kari Pylkkäsen kirja Syy vai seuraus - kysymyksiä ja vastauksia huumeista.

Lue myös

Ennaltaehkäisy tulee kohdentaa sekä aineiden saatavuuden että niiden kysynnän vähentämiseen. Ainevaikutuksista kertova huumeinformaatio ei sinänsä ole ennaltaehkäisyä. Sen sijaan on tär-keää, että voidaan järjestää koulutusta, joka antaa ihmisille mahdollisimman realistisen kuvan huumeista ja inhimillisten tekijöiden osuudesta niiden käytössä.

Syy vai seuraus on tarkoitettu tällaisen informaation käsikirjaksi. Se pyrkii valottamaan huumeongelmaa kokonaisvaltaisesti.

Kirjan on kustantanut Kansalaiskasvatuksen Keskus. Sen voi hankkia Lääkäriliitosta

Kirjaa voi hyödyntää myös yhdessä Lääkäriliiton huumevideon Viittä vaille kanssa.

Videon hinta on 350 mk, sitä voi myös lainata.

Lääkäriliitto puh. 90-393 091, fax 90-393 0794, sähköposti Eli-sa/Salminen Suvi SLL.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030