Liitto toi­mii 10/1992 vsk 47 s. 974

Omalääkäri-järjestelmä laajenee

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen hallitus esittää 7.4. kokoontuvalle KT:n valtuuskunnalle väestövastuusopimuksen tarkistamista, jolloin omalääkärijärjestelmää voidaan laajentaa ilman että kustannukset nousevat. Väestöosa muutetaan nykyisestä 5,30 mk:sta liukumaan 5-6 mk ja käyntipalkkio 37 markasta liukumaan 31,50-37 mk. Pääsääntöisesti nämä muutokset koskevat vain järjestelmän piiriin tulevia uusia lääkäreitä. Lääkäriliiton hallitus on hyväksynyt nämä muutokset, sillä ilman niitä väestövastuujärjestelmän laajentaminen näytti nykyisessä taloudellisessa tilanteessa mahdottomalta.

Väestövastuujärjestelmään kuului vuoden 1991 lopussa 500 lääkäriä ja tänä vuonna sopimukseen voidaan ottaa 500 lääkäriä lisää.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030