Liitto toi­mii 12/1992 vsk 47 s. 1174

Akava vastustaa jyrkästi työttömyysturvan leikkausta

Akavan puheenjohtaja Voitto Ranne tuomitsee jyrkästi sosiaali- ja terveysministeriön suunnitelmat lakkauttaa työttömyyskassat ja heikentää työttömyysturvaa. Hän korostaa, että työttömyysturva on pidettävä ansiosidonnaisena, sillä muutoin työttömäksi joutuvat akateemiset, joilla usein on suuret asunto- ja opintovelat, joutuisivat toimeentuloloukkuun.

Ranne uhkaa, että jos työttömyyskassajärjestelmä aiotaan romuttaa ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa huonontaa, on edessä yhteiskunnallinen konflikti. Tulosopimuksessa sovittiin järjestelmän kehittämisestä eikä lakkauttamista voi missään tapauksessa pitää kehittämisenä.

Akava vastustaa työttömyyskassamaksun nimellä kerättävää veroa. Ei ole mitään takeita siitä, että rahat todella menisivät työllisyyden hoitamiseen, vaan työttömyysvakuutusmaksusta tulisi vain yksi uusi lisävero. Akava ei myöskään hyväksy kaavailuja, joilla työttömäksi joutuneet pakotettaisiin vastaanottamaan koulutuksellista pätevyyttään ja ammattiaan vastaamatonta työtä.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030