Liitto toi­mii 14/1992 vsk 47 s. 1365

Akava ei hyväksy hallituksen kriisipakettia

Hallituksen talouspoliittinen kriisiohjelma on herättänyt voimakasta paheksuntaa Akavassa kuten muissakin ammattijärjestöissä. Akava vastustaa lomautettujen ja työttömien ansiosidonnaisen toimeentuloturvan heikentämistä ja pitää sitä voimassa olevan tulosopimuksen vastaisena. Suunnitellut leikkaukset eläketasoon ja eläkkeiden kertymään kohdistuisivat erityisesti akavalaisiin ryhmiin. Akava ei hyväksy sitä, että hallitus pyrkii kriisipaketillaan muuttamaan pysyvästi yhteiskunnan tulonjakorakennetta.

Akavan puheenjohtaja Voitto Ranne arvosteli 15.4. pidetyssä tiedotustilaisuudessa hallituksen kriisipakettia saneluratkaisuksi, jonka rasitukset tulevat palkansaajien kannettavaksi. Työmarkkinajärjestöillä ei ollut mitään mahdollisuutta neuvotella talouspoliittisista ratkaisuista, vaan ne annettiin järjestöjen edustajille tiedoksi. Hallitus aikoo nyt maksattaa talouspolitiikan virheet palkansaajilla.

- Akava olisi ollut valmis avoimesti hakemaan keinoja maan talouden pelastamiseksi yhdessä työmarkkinaosapuolten ja hallituksen kanssa. Talouden tervehdyttämisen peruslinjana Akava on korostanut matalan inflaation ja vakaan markan merkitystä. Hallitus ja Suomen pankin uusi johtaja ovat kuitenkin ilmaisseet haluavansa romuttaa koko nykyisen kolmikantaisen neuvottelujärjestelmän.

- Työntekijä- ja antajajärjestöt ovat yhdessä valtiovallan kanssa rakentaneet hyvinvointia jo 20 vuoden ajan. Akava ei hyväksy pyrkimystä sulkea työmarkkinajärjestöt maan talouspolitiikan ja veroratkaisujen ulkopuolelle.

Ranne totesi kriisipaketin monet osat erityisen epämieluisiksi akavalaisille. Ne noudattavat hallituksen omaksumaa Robin Hood -politiikkaa, jonka mukaan rikkailta otetaan ja köyhille annetaan. Samalla ne merkitsevät palkkauksen tasapäistämistä, kun korkeaan koulutukseen, erityisasiantuntemukseen ja vastuuseen liittyvät taloudelliset kiihokkeet pyritään poistamaan.

Ranteen mukaan suunnitellut leikkaukset eläkkeisiin eivät pelastaisi maan taloutta ainakaan nykyisestä kriisistä. Säästöt olisivat korkeintaan miljoonaluokkaa, kun valtion kassassa on miljardien aukko. Kustannukset saattaisivat lähivuosina jopa nousta, kun pako varhaiseläkkeelle eläkeleikkurien alta kiihtyisi.

Hallitus esittää kriisipaketissaan, että uusissa palvelussuhteissa eläkkeiden kertymä eläkepalkan 12 000 mk/kk ylittävältä osalta pudotettaisiin 55 %:iin. Lisäksi julkisen sektorin eläkeikäraja aiotaan nostaa 65 vuoteen sekä pidentää täyden eläkkeen kertymäaika nykyisestä 30 vuodesta 40 vuoteen. Tämä merkitsisi, että pitkän koulutuksen hankkineille olisi mahdotonta saada 65 ikävuoteen mennessä täysiä eläkevuosia kokoon.

Akava arvostelee sitä, että hallitus on tehnyt esityksensä eläkemuutoksista yksipuolisesti, vaikka asiaa on valmisteltu pitkään ammattijärjestöjä ja julkista valtaa edustavissa toimikunnissa, joiden oli määrä tehdä ehdotuksensa toukokuun loppuun mennessä. Näin toimikuntien asiantuntemus ja työ on tavallaan mitätöity.

Lue myös

Akava paheksuu myös kriisipaketin sisältämiä leikkauksia koulutukseen ja tutkimukseen, koska ne heikentävät koulutuksen tasoa. Hallitus aikoo puuttua kovalla kädellä mm. koulujen tuntikehysjärjestelmään sekä korkeakoulujen ja aikuiskoulutuksen voimavaroihin. Toimenpiteet ovat vastoin hallitusohjelmaa, jossa todetaan koulutukseen panostaminen painopistealueeksi taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Kriisipakettiin sisältyy myös kipeitä leikkauksia sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Kaikkiaan 2 100 valtakunnallisissa 5-vuotissuunnitelmissa hyväksyttyä virkaa aiotaan jättää perustamatta. Sairausvakuutuksen päivärahan omavastuuaikaa aiotaan pidentää sekä muita sairausvakuutusetuuksia heikentää 400 miljoonalla markalla ensi vuonna.

- Hallitus suunnittelee parhaillaan mm. kiinteistö-, pääoma- ja yritysverotuksen sekä arvonlisäverotuksen uudistamista. Samanaikaisesti tuloverotus on kiristetty äärimmilleen. Korkea tuloverotus vie työhalut ja pitää kotimaisen kulutuksen alhaisena. Suomen talouden kuntoon saaminen edellyttääkin tuloverotuksen alentamista, vaati Ranne.

Huolimatta voimakkaasta kritiikistään Akava ei aio ryhtyä mielenosoituksiin. Sen sijaan on käynnistetty palkansaajajärjestöjen yhteistyö, jolla pyritään poistamaan kriisipaketin pahimmat virheet ja etsimään vaihtoehtoisia keinoja maan talouden tervehdyttämiseksi.

Kirjoittajat

Marit Henriksson

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030