Liitto toi­mii 14/1992 vsk 47 s. 1366

Lääkäriliitto: Ei arvonlisäveroa terveyspalveluista

Liikevaihtoveropohjan laajentamista pohtinut työryhmä esittää, että liikevaihtoverotuksessa siirryttäisiin vuoden 1994 alusta arvonlisäverojärjestelmään. Lääkäriliitto kannattaa työryhmän ehdotuksia, mutta korostaa, että arvonlisäverojärjestelmän ulkopuolelle on jätettävä terveyden- ja sairaanhoito kokonaisuudessaan sekä sosiaalihuolto ja koulutuspalvelut. Lisäksi liitto katsoo, että mikäli uudistuksen yhteydessä luovutaan nykyisestä lääkkeiden lievemmästä liikevaihtoverotuksesta, tulee sairausvakuutuksen perusteella maksettavia korvauksia vastaavasti korottaa.

Työryhmän ehdotus merkitsisi kulutusverotuksen uudistamista siten, että liikevaihtoverotuksesta siirryttäisiin laajapohjaiseen arvonlisäverotukseen, joka kohdistuisi periaatteessa kaikkeen liiketoiminnan muodossa tapahtuvaan tavaroiden ja palvelujen myyntiin. EY-jäsenyys edellyttää arvonlisäverojärjestelmään siirtymistä ja sitä sovelletaankin jo Suomea, Norjaa ja Sveitsiä lukuunottamatta kaikissa Euroopan OECD-maissa.

Arvonlisäverotus nostaisi kotitalouksien veroastetta nykyisestä useilla prosenttiyksiköillä. Uudistuksen toteuttamisen ehdottomaksi edellytykseksi onkin asetettava marginaaliveroasteiden alentaminen, toteaa Lääkäriliitto työryhmän mietinnöstä antamassaan lausunnossa.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030