Liitto toi­mii 16/1992 vsk 47 s. 1598

Sosiaali- ja terveyshallituksen pysyvien asiantuntijoiden palkkiot

Sosiaali- ja terveyshallitus voi kutsua sen pysyviksi asiantuntijoiksi enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan tunnetusti taitavia ja kokeneita henkilöitä, jotka edustavat sosiaali- ja terveyshallituksen kannalta merkityksellistä tieteellistä tai muuta asiantuntemusta. Pysyvä asiantuntija on velvollinen antamaan asiantuntija-apua sosiaali- ja terveyshallitukselle ja lääninhallitukselle. Sosiaali- ja terveyshallitus on päätöksellään 28.8.1991 nro 206/ 27/ 91 vahvistanut pysyville asiantuntijoilleen maksettavista palkkioista ja korvauksista perusteet 1.9.1991 lukien.

Oheisena julkistetaan sosiaali- ja terveyshallituksen päätös, jota voidaan soveltaa myös muulloin kun lääkärit toimivat asiantuntijatehtävissä tai antavat lausuntoja yksittäistapauksissa. Mikäli toimintaa varten on vahvistettu erityiset palkkio- ja korvausperusteet, noudatetaan näitä perusteita. Mm. potilasvastaanottotoiminnassa noudatetaan edelleen liiton antamaa yleis- ja erikoislääkärin vastaanottopalkkiosuositusta.

Asiantuntijapalkkiot

1. Palkkio perustellusta kirjallisesta lausunnosta

- tavanomainen lausunto tai selvitystyö enintään 400 mk

- vaativa lausunto tai selvitystyö 400-1 000 mk

Lue myös

- erittäin vaativa lausunto tai selvitystyö 1 000-4 000 mk

2. Osallistumisesta sosiaali- ja terveyshallituksen istuntoon, kokoukseen tai neuvotteluun suoritetaan kulloinkin voimassa olevan komitean kokouspalkkioista annetun valtiovarainministeriön päätösten mukainen korvaus.

Matkakustannusten korvaus

Matkakustannusten korvaus suoritetaan valtion virkamiesten matkustussäännön mukaisesti.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030