Liitto toi­mii 19-20/2021 vsk 76 s. 1256 - 1257

Aitiopaikalta näkee paljon

HYKS:n erityisvastuualueella on huhtikuun valiokuntakokouksissa keskusteltu muun muassa ­etävastaanotosta, Etelä-Karjalan hankekokonaisuudesta ja ­lääketieteellisten tiedekuntien opiskelijavalinnoista.

Seija Vento
Kuvituskuva 1
Adobe/AOP

Helsingin valiokunnissa on ollut alkuvuonna monipuolista ohjelmaa.

Kuvituskuva 2
Seija Vento

Kuvakaappaus professiovaliokunnan kokouksesta, jossa puheenjohtajana oli Sara Kaartinen ja alustajana Lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan koordinaattori Minna Hallia.

Edunvalvontavaliokunnassa pohdimme etävastaanottoa. Mitä lääkärin on huomioitava ja tiedettävä etävastaanottoa pitäessään potilasturvallisuuslaki ja vastuukysymykset huomioiden? Lähtökohtaisesti etävastaanoton pitäminen vaatii vahvaa kokemusta lääkärin työstä, joten se on haasteellinen opiskelijalle/vastavalmistuneelle. Toisaalta myös vanhemmalta kollegakunnalta etätyö vaatii uutta ajattelutapaa ja mietintää, mitä voi tehdä etänä, mitä ei. Alustajaksi saimme potilasturvallisuuden professori Tuija Ikosen Vaasan sairaanhoitopiiristä.

Terveyspoliittisessa valiokunnassa aiheena oli Etelä-Karjalan hankekokonaisuus Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa ja Eksoten integratiivinen toimintatapa. Sote-uudistuksessa tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön. Etelä-Karjalan hankekokonaisuudessa maakunnassa valmistellaan ja otetaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, jossa asiakas saa tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla. Vieraanamme olivat kehitysjohtaja Merja Tepponen ja operatiivinen päällikkö Minna Lignell Eksotesta.

Muuttuuko opiskelijaprofiili?

Lääketieteellisessä tiedekunnassa on viime vuosina ollut paljon muutoksia sisäänpääsykokeissa ja -valinnoissa. Muutama vuosi sitten lääketieteellisten tiedekuntien opiskelijavalinnoissa otettiin käyttöön, viiden lääketieteellisen tiedekunnan kanssa, yhteisvalintahaku, jossa opiskelijoista valittiin ensin puolet ylioppilastutkinnon ja valintakokeen painotetun yhteistuloksen perusteella ja loput opiskelijoista pelkän valintakokeen perusteella.

Lue myös

Vuonna 2020 lääketieteelliseen hakeminen uudistui, kun yhteispistevalinta poistui kokonaan käytöstä ja tilalle tuli todistusvalinta. Suunnitelmissa oli, että 51 % hakijoista valittaisiin lääketieteelliseen todistusvalinnalla ja 49 % pääsykokeella. COVID-19 pandemia aiheutti kuitenkin sen, että perinteinen valintakoevalinta korvattiin kaksivaiheisella valinnalla, ja kokeella valittiin vain 25 % sisäänpäässeistä. Todistuksen perusteella otettiin sisään 75 % hakijoista ja todistusvalintapaikoista 65 % oli varattu ensikertalaisille. Minkälainen tilanne on tänä keväänä ja miten valintojen painotusten muutokset näkyvät opiskelijaprofiilissa? Tästä aiheesta alusti professiovaliokunnan kokouksessa lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan koordinaattori Minna Hallia Turun yliopistosta.

Loppukeväästä meillä on vielä kaikkien valiokuntien yhteiskokous ja vieraaksemme saamme HUS:sta toimitusjohtaja Juha Tuomisen ja ylilääkäri Asko Järvisen. Tällöin kuulemme, missä mennään HUS:ssa ja luonnollisesti koronasta.

Sen jälkeen jäämmekin "kesälomalle" ja jatkamme taas syksyllä uusien aiheiden parissa. Nykyinen valiokuntakausi loppuu tämän vuoden lopussa ja uusi valiokuntahaku on edessä ensi syksynä. Ilmoittaudu mukaan, voit päästä aitiopaikalle Lääkäriliiton toiminnassa!

Kirjoittaja on Lääkäriliiton HYKS-erityisvastuualueen piiriylilääkäri.

Kirjoittajat

Seija Vento

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030