1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Älykäs potilas on täällä
Liitto toi­mii 13/2019 vsk 74 s. 829

Älykäs potilas on täällä

Potilaalla voi olla tietoa sairaudestaan enemmän kuin lääkärillä. Äly 2019 -seminaari käynnisti Lääkehoidon viikon.

Älykäs potilas on täällä Kuva 1 / 1

– Potilas haastaa lääkärin. Ongelmia tulee, jos lääkäri ei sopeudu uuteen vuorovaikutustilanteeseen, vaan kuvittelee, ettei mikään ole muuttunut, sanoo nuorta digisukupolvea hoitava YTHS:n johtajaylilääkäri Päivi Metsäniemi.

Tulevaisuuden potilas on jo täällä. Hän mittaa ja diagnosoi itse, on koko ajan online, vertailee ja tekee päätöksiä tässä ja nyt.

Vertaisiin luotetaan

Metsäniemen mukaan vertaiset muodostavat heimon, jota kuunnellaan myös terveyteen liittyvissä asioissa. Facebook-ryhmiä on muodostunut jo hyvin spesifien sairauksien ja tilanteiden ympärille.

– Lääkäriltä haetaan yhä useamman "second opinion", kun ensimmäinen näkemys on jo omassa päässä muodostettu.

Potilaat mittaavat ja keräävät itsestään tietoa. Vielä ei olla niin pitkällä, että tämä tieto olisi yhdistettävissä lääkäreiden käyttämiin tietojärjestelmiin.

– Nämä tiedot voisivat palvella hoitoa nykyistä huomattavasti paremmin.

Työpäivät uusiksi

Nuoretkin kaipaavat myös kasvokkaista kohtaamista. Chattivastaanoton suosio lisääntyy helposti hoidettavien tilanteiden kohdalla, mikä puolestaan säästää aikaa tärkeille kasvokkain tapahtuville kohtaamisille.

Lue myös

Terveydenhuollon ammattilaisten työpäivät vaativat Metsäniemen mukaan uudelleenorganisointia.

Chattiviestien läpikäyminen ja niihin vastaaminen eivät voi tulla kaiken muun päälle, vaan työ pitää organisoida toisin. Tämä vaatii muutosta johtamisessa.

– Meidän pitäisi miettiä, miten identifioimme palvelua tarvitsevat potilaat. Organisaatioon kertyvää tietoa pitäisi pystyä hyödyntämään paremmin.

Kirjoittajat
Pauliina Pohjala

Etusivulla juuri nyt

Tieteessä
Eteisvärinän katetriablaation kysyntä kasvaa

Potilasvalinta olisi tärkeää saada tarkemmaksi.

Ajassa
Tietojärjestelmät eivät saa estää yhteyden saamista terveydenhuoltoon

Helsingin on kyettävä täyttämään lainmukaiset velvoitteet tietojärjestelmien ongelmista huolimatta, katsoo apulaisoikeuskanslerin sijainen.

Tieteessä
Idiopaattista keuhkofibroosia sairastavien elämänlaatu paremmaksi

Potilaille pitäisi tehdä säännöllisiä oirekyselyjä ja heidän tulisi päästä ajoissa palliatiivisen hoidon piiriin, osoittaa väitöstutkimus.

Ajassa
Psykoosi pääsi laaturekisterihankkeen pilotiksi

THL:n kansallisen laaturekisterihankkeen pilottia koordinoi psykiatri Jukka Kärkkäinen.

Ajassa
Satapsykiatria aloittaa lääkäreiden verkkokoulutuksen

Satapsykiatrian akatemia tuottaa verkkokoulutuksia psykiatrian alalta Satapsykiatrian ja Satakunnan alueen lääkäreiden tarpeisiin.

Tieteessä
Tiatsidit suojaavat Alzheimerin tautia sairastavia murtumilta

Murtumien riski väheni vain yli kolme vuotta jatkuneessa käytössä, selviää tutkimuksesta.