1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Edessä haasteellinen vuosi
Liitto toi­mii 51-52/2020 vsk 75 s. 2887

Edessä haasteellinen vuosi

Lääkäriliiton valtuuskunta kokoontui ­koronatilanteen takia etäyhteyksin. Koronapandemia tuo lisä­haasteita myös ensi vuoden toimintaan.

Edessä haasteellinen vuosi Kuva 1 / 1 Kuva: Sari Kosonen

Lääkäriliiton valtuuskunnan etäkokous pidettiin 10. joulukuuta. Puhetta johti Marjo Parkkila-Harju Messukeskuksen studiosta käsin. Sääntömääräisinä asioina esityslistalla olivat vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Lääkäriliiton toimintaan koronatilanne vaikuttaa muun muassa siten, että ainakin alkuvuonna liiton tilaisuudet järjestetään edelleen pääsääntöisesti virtuaalisina. Näistä on toisaalta saatu niin hyviä kokemuksia, että jatkossa entistä suurempi osa kokouksista aiotaan pitää etänä koronatilanteen rauhoituttuakin.

Koronatilanteen aiheuttamien talousvaikeuksien vuoksi kuntatalous kiristyy entisestään, millä on heijastusvaikutuksia myös terveydenhuollon järjestämiseen. Säästötoimet voivat kohdistua myös lääkärikuntaan, vaikka se on ollut keskeisessä asemassa koronatilanteen hoitamisessa.

Ves ja sote esillä edelleen

Kevään 2020 virkaehtosopimuksen soveltamisessa on edelleen haasteita. Liiton päivystystyöryhmä selvittää uusia malleja päivystyksen järjestämiseksi. Samalla aletaan jo käydä uusia virkaehtosopimusneuvotteluja nykyisen sopimuksen päättyessä 28.2.2022.

Pitkään valmisteltu sote-uudistusta koskeva lainsäädäntöpaketti on annettu eduskunnalle. Lääkäriliitto jatkaa vaikuttamistyötä eduskuntakuulemisissa ja sidosryhmäyhteistyössä.

Vaaleihin valmistaudutaan

Huhtikuussa käydään kunnallisvaalit. Lääkäriliiton keskeisiä kuntavaalitavoitteita ovat ensisijaisen terveydenhuollon kuntoon saattaminen ja terveyden edistäminen. Liitto alkaa valmistautua myös näillä näkymin alkuvuonna 2022 järjestettäviin maakuntavaaleihin.

Ensi vuosi on myös liiton oma vaalivuosi: syksyllä valitaan uudet jäsenet liiton valtuuskuntaan.

Uskomushoidoista tulossa kampanja

Yhtenä liiton kärkihankkeena on korostaa tieteellisen tutkimuksen ja tutkitun tiedon merkitystä terveydenhuollon toiminnan perustana. Tammikuun Lääkäripäivillä on debatti vaihtoehto- ja uskomushoidoista. Keväällä tehdään väestökysely uskomushoidoista ja järjestetään uskomushoitokampanja. Väestökyselyn tulokset on tarkoitus julkistaa Porin SuomiAreenalla heinäkuussa.

Liiton tiedepoliittisen vaikuttamistyön pohjana hyödynnetään Lääkäriliiton tiedepoliittista ohjelmaa vuodelta 2019: "Tämän päivän tutkimus on huomisen hyvää hoitoa".

Liitto jatkaa myös tänä vuonna alkanutta nelivuotista kestävän terveydenhuollon toimintaohjelmaa. Ensi vuonna valokeilassa on terveydenhuollon taloudellinen kestävyys.

Jäsenmaksut pysyvät ennallaan

Valtuuskunta hyväksyi liiton talousarvion vuodelle 2021. Valtuuskunta sai myös tilannekatsauksen Kiinteistö Oy Suomen Lääkäritalon peruskorjauksesta. Se etenee vaiheittain ja valmistuu suunnitelmien mukaan vuoden 2022 aikana.

Lue myös

Valtuuskunta päätti perusjäsenmaksun pitämisestä ennallaan. Vuoden 2021 perusjäsenmaksu on siten 528 euroa. Myös jäsenmaksuporrastus pysyy entisellään.

Puheenjohtajisto valittiin jatkoon

Lääkäriliiton valtuuskunta valitsi vuodelle 2021 Lääkäriliiton puheenjohtajaksi Tuula Rajaniemen ja varapuheenjohtajiksi Noora Ritamäen ja Jaana Puhakan. Hallituksen puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallitustyöskentelystä luopuivat Kristiina Aalto ja Kia Pelto-Vasenius. Heidän tilalleen hallitukseen toimikaudeksi 2021–2022 valittiin uusina jäseninä Auli Juntumaa ja Niina Koivuviita. Muut hallituksen jäsenet ovat Martti Kekomäki, Pirkka Pekkarinen, Satu Rannisto, Joonas Rautavaara ja Johanna Salmio.

Kirjoittajat
Sari Kosonen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Korona koettelee vanhuksia

Vanhukset ovat olleet eristyksissä kohta vuoden. Mitä heidän kunnostaan tiedetään?

Tiedepääkirjoitus
Sepelvaltimotaudin kajoavan hoidon asema on tarkentumassa

Toimenpidetekniikat ovat kehittyneet sekä kardiologiassa että kirurgiassa, sanoo Jari Laukkanen.

Pääkirjoitus
Lääkäri on kirjoittaja

Tärkeintä on, että viesti välittyy niille lukijoille, joille se on tarkoitettu, kirjoittavat Pertti Saloheimo ja Pertti Mustajoki.

Kolumni
Kuolemattomuuden kiirastuli

Harvempi enää kuoli suorilta jaloin, kirjoittaa Jani Kaaro.

Ajassa
Videorobotti vähentää koronapotilaita hoitavien altistumisriskiä

Elisan videorobotti on ollut lääkärien ja hoitajien apuna HUS:n Kirurgisessa sairaalassa.